Inspreker 3: commissie samenleving 21 oktober 2020

Posted on

Graag benut ik de mogelijkheid van inspreken tijdens deze vergadering van de commissie Samenleving.

Zoals reeds meerdere malen aangegeven, verdient de communicatie omtrent de huisvesting van statushouders op het Blekersveld zéker geen hoofdprijs. Als omwonende ben ik pas op 22 augustus jl. middels een flyer van de Stichting Blekersveldgroen, op de hoogte gesteld van de eventuele plannen omtrent de huisvesting van statushouders. Ik was hogelijk verbaasd over deze berichtgeving, omdat wij niets van de gemeente hierover hadden gehoord.

Er werden 2 “informatieavonden” georganiseerd, waarvoor men zich kon inschrijven, maar i.v.m. corona (wie gebruikt deze term tegenwoordig niet als excuus?) kon er een beperkt aantal personen aanwezig zijn bij deze avonden. Tóch is het mij gelukt om bij beide avonden aanwezig te zijn. Tijdens de informatieavonden bleek overigens, dat de aanwezige wethouders De Roy van Zuydewijn en Wijkhuizen het niet-beantwoorden van onze vragen tot kunst hadden verheven. Vele aanwezigen verlieten de zaal uiteindelijk met een zeer onbevredigend gevoel, er was veel
gepraat maar er was zeer weinig gezegd…. Het bleek al snel, dat men zeer veel haast heeft om dit vraagstuk “erdoor te duwen” zodat de
wethouder dit “kan afvinken van haar lijstje”. Ook bleek, dat beide aanwezige wethouders geen beeld hebben van de situatie rondom het Blekersveld, zoals de verkeerssituatie, de sociale situatie en de situatie van de bodem aldaar. Dit is begrijpelijk als men uit Amsterdam-Zuid en Velsen komt, want dan is dit een onbekend terrein. Persoonlijk begrijp ik niet, dat de wethouders hun functie kunnen bekleden in Bloemendaal als zij nog steeds elders woonachtig zijn.

Er werd verteld, dat als Bloemendaal dit niet heeft geregeld voor 1 januari a.s., er een sanctie zal volgen van de provincie Noord-Holland. Welke sanctie? Als men kijkt naar het overzicht huisvesting vergunninghouders per 01.09.2020, heeft de provincie Noord-Holland behoorlijk veel sancties op te leggen aan de diverse gemeenten binnen deze provincie. Maar eigenlijk veel belangrijker: er was blijkbaar een aantal opties waaruit men kon kiezen voor de huisvesting van de statushouders. Deze opties zijn echter zeer snel “van de tafel geveegd”. Blijkbaar hebben omwonenden daar wél enige vorm van inspraak gehad en hebben zij het voor elkaar gekregen om de plannen niet
uit te laten voeren. Éen van deze opties was de Zomerzorgerlaan. Toevallig ken ik deze locatie zeer goed, omdat ik voorzitter was van de OR van de Bos en Duinschool ten tijde van de bouw van de tijdelijke school op diezelfde plek. De omwonenden aldaar waren gewend aan een basisschool in de buurt van hun huizen en wij hebben nooit iets gemerkt van enige last van deze omwonenden. Maar tijdens de informatieavond werd door mevrouw De Roy verteld, dat met deze omwonenden is afgesproken om hen “enigszins tegemoet te komen voor de overlast” door af te spreken dat er geen tijdelijke bebouwing meer zou komen, hooguit voor de duur van 5 jaar….en tja, dat is voor deze huisvesting van statushouders natuurlijk “niet van toepassing”. Dit terwijl alle infrastructuur reeds aanwezig is aldaar: leidingen, kabels alles ligt hier nog. Er is geen bodemsanering nodig.

Gisterenavond heb ik de vergadering van de commissie Grondgebied gevolgd en daaruit bleek dat meerdere raadsleden niet akkoord gaan met het voorstel voor de huisvesting van de statushouders.
Dit terwijl de beide wethouders tijdens de informatieavonden verkondigden dat de raad beslist en dat zij slechts kunnen “volgen”. Dus volgens deze wethouders stond het besluit destijds al vast….een vreemde uitspraak blijkt nu. Kortom: ik zou de raad met klem willen adviseren om de plannen voor huisvesting van statushouders te herzien.

De gemeente Bloemendaal bestaat uit 5 woonkernen en Blekersveld is volgens mij de slechtste optie die u kunt kiezen omdat men aldaar een concentratie krijgt van sociale woningbouw, een woonwagenkampje en dan (vaak getraumatiseerde) statushouders. Dit vraagt toch om moeilijkheden?? Hoe wil de gemeente dit gaan “monitoren”? Mijns inziens zou het beter zijn om het aantal statushouders gelijk te verdelen over deze 5 kernen, zodat er geen sociale segregatie zal ontstaan.

Hartelijk dank.