Veiligheid omgeving en verrommeling

Posted on

Geachte Stichting,

Een laatste stukje groen naast een drukke N208 wordt de bewoners van het Blekersveld ontnomen.

En zoals vaker gebeurd in Bloemendaal, de elite is pro-statushouders, maar vooral NIET in hun omgeving.

Zij krijgen uiteraard hun zin in deze.

Kortom:  Het “gepeupel” mag de lasten weer dragen en de gemeente kan weer goede sier richting het Rijk spelen en zeer waarschijnlijk een financiele vergoeding tegemoet zien, waarvan de bewoners van het Blekersveld niets zullen terugzien.

Voorbeelden:

  • De schermen langs de N208 zijn ruimschoots voorzien van graffity, echter een verzoek richting gemeente en Provincie om deze schermen van beplanting te voorzien, strandt op het kostenplaatje. Ook hier weer, het “gepeupel” mag tegen het ontsierend geheel blijven aankijken.
  • Recentelijk gevraagd  een voetgangerssluis te plaatsen op de Dompvloedslaan, nabij de Willem de Zwijgerlaan, met uiteraard waarschuwingsborden op de hoek bij de Willem de Zwijgerlaan.
    Reden: fietsers/bakfietsers  (school en bewoners) komen over het trottoir van de Dompvloedslaan de hoek van de Willem de Zwijgerlaan oprijden, met groot gevaar voor de argeloze voetganger die vanaf de Willem de Zwijgerlaan de hoek omkomt.
    Afgewezen om reden dat dit gevaarzetting voor de fietsers oplevert. De wereld op zijn kop zetten, dus!
    De voetganger wordt hier opgeofferd.  (zaak: 653983 dd. 21-07-2020)

Met vriendelijke groet,

Cees Roos

Overveen