Brief aan Raadsleden namens Stichting en omwonenden – Rensing Advocatuur

Posted on

Download hier de volledige brief  

Geachte leden van de gemeenteraad,

Namens de Stichting Blekersveld Groen (hierna: de Stichting) en omwonenden van het Blekersveld het volgende:

Besluitvormingsproces tijdelijke woonunits Blekersveld

Op 17 augustus 2020 heeft het College uw gemeenteraad een brief gestuurd. In deze brief wijst het College de locatie Blekersveld aan om 30 tijdelijke woningen voor statushouders en 30 tijdelijke woningen voor reguliere woningzoekenden te realiseren.

Deze brief is een reactie…………………….. zie Download hier de volledige brief