Update website

Posted on

Beste Lezer,

Even een korte update wat betreft de website:

We hebben in de afgelopen jaren veel brieven ontvangen die door omwonenden en andere belangstellenden aan het bestuur van de gemeente Bloemendaal zijn gestuurd en een cc hebben gestuurd aan info@blekersveldgroen.nl.

Aangezien de inhoud van deze brieven vaak een unieke invalshoek geeft op de hele gang van zaken en tevens vanuit iemands eigen beleving is geschreven, vonden we het toch interessant deze brieven geanonimiseerd met u te delen. Let wel, de inhoud van deze brieven zijn niet perse gelijk aan de mening die de Stichting Blekersveldgroen is toegedaan, maar geeft wel een beeld hoe dit onderwerp leeft in Overveen. We hebben hier een aparte sectie voor gemaakt binnen onze website.  U kunt hier klikken voor een directe link naar de brieven.

We houden u verder op de hoogte van alle ontwikkelingen die op dit dossier de komende weken gaan plaatsvinden.

Met vriendelijke groeten,

Het Bestuur

Stijn de Geus & Gert Valster