Open brief aan de burgemeester van Bloemendaal Elbert Roest

Posted on

Mijnheer de Burgemeester,

Ik ben een bewoner van Blekersveld en vraag mij een aantal dingen af.

Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat er op het stukje natuur dat als buffer dient tussen de randweg en onze wijk ineens zonder enige participatie van de bewoners en de rest van het dorp 60 woon-units gepland zijn? Wij als buurt pleiten al jaren om dit mooie stukje natuur, waar zich intussen ijsvogels, spechten, een uil en een nachtegaal en zoveel meer flora en fauna heeft gevormd, te behouden. U weet dit, want de gemeenteraad kent Stichting Blekersveld, die al jaren vraagt om van dit stukje grond een openbare plek te maken. Er is in deze omgeving, notabene met 2 basisscholen om de hoek, vrijwel geen groene openbare ruimte.

Dit is beslist zonder enig overleg met de buurt en al helemaal niet met de rest van het dorp. Heel Overveen wist hier niets van af! Hoe kunt u dit als burgemeester uitleggen aan uw bewoners?

Er wordt als reden de urgentie gegeven, maar deze urgentie heeft u als gemeente zelf veroorzaakt! Alle andere mogelijke, en veelal betere, locaties zijn afgewezen doordat er gehoor werd gegeven aan de meningen van de huizenbezitters van de omliggende buurten, en wellicht ook onder druk van de juridisch meer daadkrachtige bewoners van deze buurten. Bij alle andere locaties hebben de bewoners inspraak gekregen, en terecht, want in een democratisch land is het normaal om niet zomaar ergens zonder medeweten van omliggende bewoners te gaan bouwen..!!

Waarom is deze participatie ons dan niet gegeven? Is dat wellicht omdat u in zo’n hoge nood verkeert aangezien u zelf als gemeente verzuimd heeft om de afgelopen 3 jaar het statushouders beleid niet juist uit te voeren? Heeft u wellicht gedacht, in de sociale wijk Blekersveld (de wijk met het woonkamp aanliggend en de sociale buurt naast het politiebureau bestaat al uit 95% sociale woningbouw..!!) zal het niet zo’n vaart lopen met tegenspraak. Er wonen immers juridisch minder daadkrachtige bewoners, een proces aanspannen kost al gauw een kapitaal. Daarnaast is voor de zekerheid ook maar besloten om het hele participatie proces te schrappen, want geen tegenspraak is wel zo handig als je haast hebt. Vreemd, want ook mensen in huurwoningen zouden recht moet hebben op hun, misschien wel hierdoor gekozen woning, uitzicht op groen en woongenot.

Mijn volgende vraag is: Heeft u enig besef van de nu al gevaarlijke verkeerssituatie waarin deze 60 woningen worden neergezet? Blekersveld ligt IN de bocht aan de doorgaande weg Dompvloedslaan / Willem de Zwijgerlaan tussen 2 basisscholen in. Het is een doodlopend hofje met 1 in- en uitgang zonder fietspad. Uitgang Blekersveld is in principe een gelijkwaardige kruising maar niemand houdt zich hieraan. Fietsers en brommers van en naar Haarlem-Noord / het Mendelcollege etc. komen met hoge snelheid uit het niets vanaf het pal naastgelegen fietspad in die bocht de weg op geracet, vaak zonder te stoppen. Het is er ’s ochtends en ’s middags een drukte van jewelste van ouders met zitjes vol kinderen voor- en achterop de fiets, kleine kinderen die niet uitkijken en op het fietspad proberen te blijven fietsen en auto’s van ouders die op zoek zijn naar een parkeerplek om hun kinderen op tijd in school te krijgen. Hoe kunt u het bedenken om op deze plek, een woonerfje met enkele één in- en uitgang voor 45 woningen (dus straks 105 woningen..!)  een hele nieuwe woonwijk te realiseren..??

Ik begreep tijdens de informatieavond dat er nog niet eens is nagedacht over logistieke oplossingen! Hoe is het mogelijk om binnen 4 maanden 30 en later nog eens 30 woningen ergens neer te zetten zonder daarbij te onderzoeken of dit logistiek (en/of wettelijk) gezien überhaupt mogelijk is..?

De grond waar het om gaat is notabene sterk vervuild. Er was tijdens de informatieavond nog niet duidelijk hoe sterk. Dit was nog niet onderzocht…. Wel is het duidelijk dat het héél veel gemeentegeld gaat kosten om de boel alleen al te saneren. Dit is spelen met gemeenschapsgeld. Op andere locaties, waar overigens ook al voorzieningen liggen, is dit niet nodig.

Daarnaast ligt het veldje pal aan een drukke verkeersader, de randweg N208. Het veld dient als buffer tussen deze randweg en onze buurt Blekersveld, en niet alleen tegen de geluidsoverlast (en die kan best flink zijn met ambulances, auto’s, scheurende motoren, goederentreinen op het spoor langs de randweg) maar ook tegen de fijnstof die de randweg veroorzaakt. Door het wegvallen van deze buffer zullen wij hier veel meer last van krijgen. Hebben bewoners hier helemaal niks over te zeggen?

Met 60 woningen te proppen op het kleine stukje grond pal aan de randweg wordt onze buurt in één keer meer dan twee keer zo groot. Zomaar een woonwijk meer dan verdubbelen, kan dat wel?

Wij als bewoners van Blekersveld begrijpen heel goed dat het nodig is om statushouders op te vangen als gemeente. Wij wonen namelijk als weinige andere bewoners van gemeente Bloemendaal al in een sociale wijk, waar o.a. statushouders, alleenstaanden, minder bedeelde gezinnen, oudere behoevende bewoners etc naast elkaar wonen.

Er zijn de laatste tijd echter in onze buurt ook incidenten met verwarde bewoners geweest. Met zwaarden zwaaiende personen, agressie jegens bouwvakkers, mensen met psychische thuishulp die verward door de buurt lopen, in onze tuinen komen, schreeuwende en met eiergooiende bewoners tegen ramen van buren enkel en alleen omdat deze buren buitenlands waren etc. Voor alle dossiers en details omtrent deze bewoners kunt u terecht bij Woningbouwvereniging Brederode. De politie is hier regelmatig op bezoek. Dit is voor alle bewoners van Blekersveld vervelend en vaak ook angstig. Blekersveld is een buurt met veel jonge kinderen en dan maak je je als ouder toch echt wel ongerust. De verwarde en agressieve mensen betreffen altijd alleenstaande mannen. Nu is het plan om in de 60 woon-units alleenstaanden neer te zetten, 30 alleenstaandenwoningen en 40 statushouders, die vaak extra zorg nodig hebben. Denkt u niet dat dit vragen is om problemen? Dit clusteren van nood behoevende bewoners gebeurt nu enkel en alleen omdat u heel snel een oplossing nodig heeft voor uw zelf gecreëerde probleem. Zelfs de medewerker van vluchtelingenwerk, aanwezig op de informatieavond, gaf aan dat het niet goed is om statushouders te clusteren, en dat verspreid wonen beter is.

Tot slot heb ik nog een vraag over uw manier van handhaven. Op de tweede informatieavond werden de heren Gert Valster en Stijn de Geus van Stichting Blekersveldgroen geweigerd om deel te nemen aan deze avond. Zij hadden zich wel degelijk netjes aangemeld maar helaas was er, ondanks dat er plek genoeg was in de zaal geen ruimte voor hen. Waarom werden deze heren geweigerd? Ik persoonlijk vind het erg verwarrend dat u blijkbaar hier wel goed weet te “handhaven” terwijl wanneer de minister van justitie en veiligheid zijn eigen weldoordachte corona-regels overtreedt op het bordes van ditzelfde gemeentehuis er niks noppes nada over gerept wordt.

Ik hoop dat u, met de gemeenteraad, nog eens heel goed gaat nadenken over de plek van het op stel en sprong uit de grond stampen van de voor uw zo belangrijke prestigieuze statushouders woon-units. Ik begrijp dat u geen gezichtsverlies wilt lijden, zoals ook is toegeven door mevrouw wethouder De Roy van Zuidewijn-Rive op de informatieavond. Het was inderdaad haar eer te na als het niet zou lukken om binnen het einde van het jaar het wettelijke aantal statushouders te kunnen plaatsen. Dus dan maar, ten koste van alle bezwaren, de statushouders even snel op een achteraf, zwaar vervuild, veldje aan de randweg weg te stoppen? Ik hoop dat u inziet dat dit ronduit schandalig is.

Het moge duidelijk zijn dat er in de buurt geen draagvlak is voor welke bebouwing dan ook. Wij willen, nogmaals, dat de groene oase groen blijft en uiteindelijk wordt opengesteld voor de buurt.

Met vriendelijke groet,

[Afzender bekend bij redactie]