motie tijdelijke woningbouw Blekersveld

Posted on

Geachte leden van de raad,

Zoals u naar alle waarschijnlijkheid wel hebt begrepen is het in Overveen de laatste weken behoorlijk onrustig. De mededeling van het college van 17 augustus jongstleden aan uw raad om het Blekersveld als locatie voor tijdelijke huisvesting voor statushouders aan te wijzen, is namelijk bij een groot aantal bewoners en omwonenden niet goed gevallen.

Nu ik gezien heb dat dit onderwerp in de komende raadsvergadering niet op de agenda staat, maak ik me grote zorgen. De inwoners van Bloemendaal en met name de kern Overveen, hebben u als raadsleden nodig. Ik zou u willen verzoeken dit onderwerp in de volgende raadsvergadering te laten agenderen. Hoewel het ongebruikelijk is, wil ik via deze weg graag bijgaande motie (download hier de motie) onder uw aandacht brengen. Ik ga ervanuit dat het gestelde in deze motie voor u aanleiding is om dit onderwerp toch als agendapunt op te voeren.

Als inwoner van de gemeente Bloemendaal reken ik op u.

Met vriendelijke groet,

 

[Afzender bekend bij de redactie]