Afmelding melding nr. V2009 1717: N208 Geluidsschermen Overveen

Posted on

Geachte mevrouw R. (Roos) Beumer,

Hartelijk dank voor uw melding. Wij zijn de gebiedsaannemer voor de Provincie Noord-Holland in gebied Midden-Noord en hebben onderstaande melding van u ontvangen.

Wij nemen uw melding in behandeling en zullen uw voorstel met de provincie bespreken en kijken wat de mogelijkheden zijn. Zodra er duidelijkheid over is, laten wij weten wat het eventuele vervolg is. Het kan enige tijd duren,voordat wij u een reactie kunnen geven.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan verneem ik dat uiteraard graag.

Met vriendelijke groet,

[Naam bekend bij de redactie]
Omgevingsteam GBC MN, GBC ZKIJ
Veiligheid GBC MN, GBC ZKIJ, GBC DBO-O

Lemmingkoog 2, 1822 BR Alkmaar
Postadres: Postbus 12, 4840 AA Prinsenbeek