Toch woningbouw voor alleenstaande statushouders en urgent woningzoekenden op Blekersveld

Posted on

Oproep!!

Bijgaand treft u een brief aan van het college van Burgemeesters en Wethouders aan de raadsleden van de gemeente Bloemendaal. Hieruit blijkt dat besloten is om de locatie Blekersveld te gebruiken voor de tijdelijke huisvesting van statushouders en regulier woningzoekenden. In totaal gaat het om 60 woningen. (download hier de brief)

Zoals u weet verzet onze stichting zich tegen elke vorm van woningbouw op het Blekersveld. Wij hebben gedurende de afgelopen jaren gemerkt dat velen van u sympathiek tegenover onze ideeën staan. Daarom roepen wij u op om u aan te melden voor de informatieavond die de gemeente Bloemendaal hierover houdt op 26 augustus 2020 van 19:30 tot 21:30 uur in het gemeentehuis. Meld je met zoveel mogelijk personen aan zodat het de gemeente duidelijk wordt dat zij een serieus probleem hebben als zij hun plannen doorzetten. Aanmelden kan op Bloemendaal.nl/blekersveld

Gemeente Bloemendaal gaat voorbij aan alle argumenten en (juridische) bezwaren die de afgelopen jaren door ons als bewoners zijn ingebracht en dumpt de statushouders nu op de vervuilde grond van het Blekersveld, omdat bewoners van de Zomerzorgerlaan en Kennemerpark ze liever niet in hun achtertuin hebben.

 

Het bestuur van de stichting Blekersveldgroen,

 

Stijn de Geus, voorzitter                                                                                  Gert Valster, secretaris

 

 

Secretariaat: Stichting Blekersveld Groen, p/a Blekersveld 14, 2051 NL Overveen, telefoon +31611080736  of +31614357877