Gemeente Bloemendaal wil omwonenden informeren

Posted on

We ontvingen onderstaande brief van de Gemeente Bloemendaal. Meld je aan en kom allen!


Download hier de brief


Bloemendaal
T.a.v. omwonenden Blekersveld
Datum 14 augustus 2020
Uw kenmerk 2020002847
Zaaknummer
Behandeld door S. van der Zeijden- Lieste
Doorkiesnummer 023-5225555

Onderwerp Plaatsing tijdelijke woningen Blekersveld
Verzonden
Bijlage(n)
Gemeente Bloemendaal
Postbus 201
2050 AE Overveen
T 14 023
www.bloemendaal.nl

Geachte omwonenden van Blekersveld,

U bent van harte uitgenodigd voor een bewonersbijeenkomst op 26 augustus 2020
Omdat er ontwikkelingen zullen plaatsvínden op Blekersveld, nodigen wij u graag uit voor een
bewonersbijeenkomst. Op 26 augustus aanstaande van 19.30- 21.30 bent u van harte welkom in de
burgerzaal van het gemeentehuis. We kunnen i.v.m. Covid 1g maximaal4S personen ontvangen.
wilt u zich daarom aanmelden via bloemendaal.nl/blekersveld  ?

Stel alvast uw vragen

Wij verzoeken u om alvast uw vragen te stellen. Dat kan via flexwonen@bloemendaal.nl. Uw vragen
kunnen dan tijdens de bewonersbijeenkomst op 26 augustus zo mogelijk beantwoord worden.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,