Susanne De Roy van Zuidewijn – Rive (wethouder CDA)

Posted on

Geachte mevrouw De Roy van Zuidewijn,

In het jaar 2018 waren wij bijzonder verheugd met uw aanstelling als wethouder(CDA) voor onder andere wonen huisvesting en statushouders. Helaas kan ik op 26 Augustus niet bij de bewonersbijeenkomst aanwezig zijn.

Graag geef ik u mijn mening per email betreft uw plan om 60 statushouders binnenkort te huisvesten op ons Blekersveld te Overveen.

Ik weet dat de Gemeente deze verplichting van het Rijk heeft. Eerst was uw plan Zomerzorglaan toen werd het Zuidelijke Randweg 1 en nu het Blekersveld!

Waar bent in Godsnaam mee bezig met al dit gedraai? Als oud Overvener woon ik hier nu 24jaar aan de achterzijde van het Blekersveldaan de kant van de Westelijke Randweg.

Het lijkt mij en onze mede bewoners zeer onwenselijk om op dit stukje grond tijdelijk Flexwoningen en daarna sociale huurwoningen te realiseren.

Een andere locatie moet toch in onze gemeente mogelijk zijn.

In mijn brief van 31 oktober 2017 heb ik aan de heer Rozema uit een gezet wat alle nadelen zijn van dit vroegere plan van woningbouw.

U bent altijd van harte welkom om bij mij eens te komen kijken en ruiken maar dan wel bij Oostenwind!

Met cordiale groet,

{afzender bekend bij redactie]