Tijdelijke woningbouw Blekersveld

Posted on

Geachte heer Van Dijk,

Het moet u bekend zijn dat de gemeente Bloemendaal qua besluitvorming niet als betrouwbaarste gemeente van het land te boek staat. Op dit moment probeert het bestuur op allerlei manieren tijdelijke huisvesting van statushouders en andere urgent woningzoekende te realiseren op locatie Blekersveld in Overveen. In de drang om alles toch maar zo snel als mogelijk te kunnen realiseren wordt de raad opzij gezet, participatie verworden tot informeren, is het creëren van draagvlak in de ogen van het college overbodig en wordt geen uitvoering gegeven aan punt 3 van het besluit van 17 augustus 2020 inzake tijdelijke huisvesting  om de bewoners per brief van de besluitvorming op de hoogte te stellen.

Ik verzoek u hiervan kennis te nemen en waar mogelijk het gemeentebestuur te dwingen om de zorgvuldigheid te betrachten in de te volgen wettelijke procedures. Voor achtergrondinformatie in dit inmiddels in de buurt als zeer beladen bekend staand dossier verwijs ik u naar onze website www.blekersveldgroen.nl

Mijn brief hierover aan de raadsleden van de gemeente Bloemendaal voeg ik separaat toe.

In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,

[Afzender bekend bij de redactie]