Stichtingsbestuur wordt geweigerd bij tweede informatie bijeenkomst

Posted on

Op 7 september 2020 organiseerde het college ban B&W van de gemeente Bloemendaal een tweede informatiebijeenkomst naar aanleiding van zijn besluit om de locatie Blekersveld aan te wijzen voor tijdelijke huisvesting van 40 statushouders en 30 urgent woningzoekenden. Tijdens de eerste bijeenkomst hebben de inwoners van Overveen immers aangegeven dat ze voor hun informatievoorziening zwaar afhankelijk zijn van de Stichting, omdat het vanuit de gemeente volledig stil blijft.

Uiteraard wilde het stichtingsbestuur hierbij aanwezig zijn, om er zeker van te zijn, dat bewoners hetzelfde verhaal te horen kregen als de eerste avond. Bij aankomt, echter, werd het stichtingsbestuur en twee overige mondige belangstellenden de toegang tot het huis van democratie van Bloemendaal geweigerd. Dit terwijl er genoeg lege plekken in de zaal waren. Grote twijfels  zijn er of de bijeenkomst daadwerkelijk overtekend was, of dat dit een vooropgesteld spel is zoals dit hele traject geregisseerd is als een slechte SOAP.

Ook de aanwezigheid van meerdere bodes en zelfs handhaving gaf het geheel een grimmige sfeer. Dit is participatie nieuwe stijl  volgens het Bloemendaalse college.