Reactie plan Blekersveld

Posted on

Beste,

Op 19 maart kregen wij een brief op de mat. Hieruit blijkt dat de gemeente tijdelijke woningen wil plaatsen aan de randweg bij Blekersveld. Het thema van bebouwing speelt al jaren (zie tijdlijn opĀ http://blekersveldgroen.nl/).

Uit de toegezonden brief lijkt het alsof de gemeente nu zonder fatsoenlijk traject nog even snel wat pre-fab woningen in 2020 wil realiseren. Er zijn in het verleden al genoeg argumenten aangedragen over waarom bebouwing op deze locatie een slecht idee is (eerder gemaakte afspraken, geluidsoverlast, fijnstof etc.).

Zie ook het bericht van de VVD uit 2018:

“De VVD ziet het groen als onderdeel van de leefomgeving van omwonenden. Als er al sprake kan zijn van woningbouw dan zal die kleinschalig en beperkt in aantal moeten zijn en er zal overeenstemming moeten zijn met de omwonenden.”

Wij vinden het misselijkmakend dat gedacht wordt dat dit plan er nu doorheen geduwd kan worden omdat mensen ten tijde van de pandemie wel wat anders aan hun hoofd hebben. Bij deze wil ik dan ook aangeven dat wij ons met alle beschikbare middelen zullen verzetten tegen dit onzalige plan.

[Afzender bekend bij de redactie]