reactie aan flexwonen; n.a.v uitnodiging overleg met wethouders

Posted on

Geachte heer ,

 

Keer op keer blijkt het woord van dit college geen rooie cent waard.

Laten we even een paar voorbeelden opsommen uit een hele lijst met onbetrouwbare interacties met dit college.

1) In Augustus 2019 zijn wij, als bestuur van Stichting Blekersveld Groen uitgenodigd bij de wethouders De Roy van Zuidewijn en Wijkhuisen. De eerste vraag die we toen kregen was: “Wat komen jullie doen?” Heel apart als de wethouders uitnodigen en het onderwerp wat op de agenda stond, namelijk de beantwoording van enkele vragen van ons bestuur geen doorgang kon vinden omdat de wethouders de inhoud van de vragen blijkbaar niet kenden.

2) Er een collegebesluit ligt d.d. 29 april 2019 waarin duidelijk wordt gesteld dat het college het Blekersveld niet geschikt acht voor tijdelijke woningbouw. Dat deze locatie niet langer voor deze bouw beschikbaar is, tenzij de raad anders beslist. De raad heeft echter nooit anders beslist omdat het voorstel nooit bij de raad ter tafel is gekomen.

3) Tijdens de zogenoemde “participatie” de enige deelnemende inwoner van het Blekersveld als hij iets wilde inbrengen continue gemute werd door de gespreksleider. En nu laat het college weten dat er goede participatie is geweest en dat ze hebben geluisterd naar de ideeën van de omwonenden. Een kul verhaal dus.

4) In november 2021 werden de omwonenden van Oldenhove in een in de haast belegde informatieavond gemeld dat Oldenhove gebruikt gaat worden voor gemengde bewoning. Twee maanden later blijkt ook dit een broodje aap te zijn en wordt heel Oldenhove verhuurd aan het COA om  150-180 statushouders te huisvesten. Dit als extra op de door het college gewenste huisvesting van 40 statushouders in tijdelijke woningbouw op het Blekersveld.

5) Tijdens de zitting bij de voorlopige voorzieningsrechter er namens het college werd gesteld dat de participatie voor de permanente woningbouw netjes was doorlopen. Dit terwijl het college er meermalen op is  gewezen dat er noch bij de tijdelijke noch bij de permanente daadwerkelijke  participatie heeft plaatsgevonden.

6) en wat te denken van de presentatie van het groen ontwerp, daarin werd er op 50 meter van de Westelijke Randweg een stilteplek ingetekend voor insecten en bestond de herplantplicht voor de gepleegde kaalslag aan natuur uit bomen in kratjes!

Ons vertrouwen in dit college is tot ver onder het nulpunt gedaald.  In maart zijn gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent dat er een nieuw college zal worden gevormd. Graag gaan wij met dit nieuwe college in gesprek. Dit in de hoop dat met hen wel een constructieve relatie is op te bouwen. In ieder geval gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen.

Wij  bedanken dan ook voor de uitnodiging voor het overleg.

Met vriendelijke groet,

Namens Blekersveldgroen,

Stijn de Geus (voorzitter)