Oproep/Flyer Overveen

Posted on

Op 20 augustus heeft er overleg plaatsgevonden met de wethouders De Roy van Zuidewijn en Wijkhuizen. Duidelijk is geworden dat zij voor 100% achter hun besluit staan om op de locatie Blekersveld tijdelijke woningbouw voor statushouders en andere urgente woningzoekenden te realiseren. Uit de brief van het college aan de raad van 17 augustus jongstleden wordt duidelijk dat het college verschillende juridische trucjes/manieren aan het bedenken is om via verkorte procedures tot realisatie van deze woningbouw te komen. Voor de aangehaalde brief wordt kortheidshalve verwezen naar onze website www.blekersveldgroen.nl

Geen enkele inspraak voor bewoners en omwonenden. Participatie bestaat alleen uit informeren van een -in verband met Covid 19- zeer beperkte groep (maximaal 45 personen). Deze informatieavond is gepland op 26 augustus van 19:30-21:30 in het gemeentehuis. Indien u zich niet kunt vinden in de ideeën van het college ten aanzien van de (tijdelijke) woningbouw, dan adviseren wij u om zich met zoveel mogelijk personen voor deze informatieavond aan te melden zodat het de gemeente duidelijk wordt dat zij een serieus probleem hebben als zij hun plannen op deze wijze doorzetten. Aanmelden kan op bloemendaal.nl/blekersveld.

Zoals u waarschijnlijk weet verzet onze stichting zich tegen elke vorm van woningbouw op het Blekersveld. In het overleg met de wethouders is dan ook gemeld dat ons bestuur zich juridisch tegen de plannen zal verzetten. De gemeente Bloemendaal gaat immers voorbij aan alle argumenten en (juridische) bezwaren die de afgelopen jaren door ons als stichting zijn ingebracht.

Aangezien de inhuur van juridische ondersteuning een prijskaartje kent en onze stichting volledig afhankelijk is van donaties, verzoeken wij aan sympathisanten van onze stichting een donatie zodat wij onze tegen het gemeentebestuur gerichte acties in deze kunnen blijven financieren. U kunt storten op bankrekeningnummer NL 97 SNSB 0773 1773 61 ten name van Stichting Blekersveldgroen. Tevens vragen wij u om u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Aanmelden kan via de bovengenoemde website.

Het bestuur van de stichting Blekersveldgroen,

Stijn de Geus, voorzitter                                                                                  Gert Valster, secretaris

 

Secretariaat: Stichting Blekersveld Groen, p/a Blekersveld 14, 2051 NL Overveen, telefoon +31611080736  of +31614357877