Bloemendaalse asielzoekers moeten nu naar Overveens ’Blekersveld’: ’Statushouders worden op vervuilde grond gedumpt’

Posted on

Bloemendaalse asielzoekers moeten nu naar Overveens ’Blekersveld’: ’Statushouders worden op vervuilde grond gedumpt

Bron: Haarlemsdagblad 20-08-20

Bloemendaal wil toch de locatie Blekersveld in Overveen tijdelijk gaan bebouwen, onder meer voor statushouders. Op een grasveldje aldaar komen op korte termijn zestig woningen. Dertig worden toegewezen aan veertig statushouders en dertig aan reguliere woningzoekenden.

Woensdag 26 augustus is er in het gemeentehuis een informatiebijeenkomst. Die begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur.

De stichting Blekersveld Groen heeft Overveners in een huis-aan-huis-brief opgeroepen in groten getale op het raadhuis te verschijnen om hun stem te laten horen.

,,De gemeente Bloemendaal gaat voorbij aan alle argumenten en juridische bezwaren die door ons als bewoners zijn ingebracht en dumpt de statushouders nu op de vervuilde grond van Blekersveld, omdat bewoners van de Zomerzorglaan en Kennemerpark ze liever niet in hun achtertuin hebben’’, aldus het bestuur van Blekersveld Groen.

Het Blekersveld is een groenstrook aan de Dompvloedslaan, achter de Westelijke Randweg in Overveen. Het terrein is nu niet vrij toegankelijk, omdat de grond is vervuild en ook omdat er bijenkasten opgesteld staan.

De druk op het college van B en W om snel een groot aantal asielzoekers in de gemeente op te nemen is onnoemelijk groot, want er is een achterstand. In 2020 moet Bloemendaal in opdracht van de provincie nog 68 statushouders huisvesten.

Doet Bloemendaal dat niet, dan neemt de provincie de regie over. Het college is inmiddels met woningbouwcorporaties overeengekomen dat zij nog dit jaar 28 statushouders zullen huisvesten.

De grond van Blekersveld is in eigendom van de gemeente Bloemendaal waardoor er snel gestart kan worden met de vergunningprocedure, aldus het college in een brief aan de raad.

Er wordt zeker nog een zogeheten ’participatietraject’ ingezet. Dat betekent dat over deze gevoelige kwestie rondom statushouders omwonenden nog hun zegje mogen doen. Maar, zo laten B en W waarschuwend weten, over de definitieve locatie kan de buurt niet meebeslissen. De participatie bestaat slechts uit ’informeren’ en argumenten aanhoren.

Achteraf betaald

Om te kunnen bouwen moet eerst de grond in Blekersveld worden gesaneerd, want die is vervuild. Met de sanering wordt zo snel mogelijk begonnen. De kosten daarvan worden achteraf betaald door een toekomstige partij, want de gemeente wil niet voor projectontwikkelaar gaan spelen.

Er moet voor dertig woningen een versnelde ruimtelijke ordening-procedure worden afgewerkt, want er is haast om voor eind 2020 de 68 statushouders te hebben ondergebracht. Een normale inspraakprocedure zou te lang duren.

Het huisvesten van asielzoekers is in Bloemendaal een nogal heet hangijzer. Eerder sneuvelden onder meer door protesten uit de buurt de locaties Zomerzorglaan en ’Westelijke Randweg I’ (opstand vanuit het Kennemerpark).

Ook bij de keuze-Blekersveld kan de gemeente Bloemendaal op stevige oppositie rekenen: bewoners van de stichting ’Blekersveldgroen’ zijn faliekant tegen bebouwing op het in hun ogen waardevolle groenveldje naast de Randweg, waarop nu wat bijenkasten staan geparkeerd.