Nieuwsbrief juni 2020

Posted on

Waarom wachten met terugkijken tot het eind van het jaar, als we eigenlijk al best wel veel hebben meegemaakt in de afgelopen maanden. Laten we aantal zaken even de revue passeren, zodat u weer op de hoogte bent van allerlei zaken waar Stichting Blekersveldgroen zich mee bezig houdt.

Corona

We hebben met een simpele actie (groen/oranje vellen voor het raam) de drempel willen verlagen om elkaar om hulp te vragen en aan te bieden, in de heftige tijd van corona lock-down en veel onzekerheden. We weten niet of er heel veel gebruik van is gemaakt, maar we hebben wel kunnen constateren dat iedereen wat meer naar elkaar omkeek en we hopen dat wanneer er mogelijk nieuwe maatregelen worden afgekondigd door de overheid, we elkaar blijven helpen. Een leuk weetje: De Albert-Heijn in Spaarndam heeft duimpjes laten maken om op het raam te plakken in het nabijgelegen dorp. Of ze het goed gejat hebben, of zelf verzonnen is niet van belang, maar wel leuk om over te speculeren. ( Link )

De Buurt AED

Hij hangt!! Zoals al eerder bericht zijn we heel trots dat we met vereende krachten de AED hebben kunnen ophangen in onze buurt. Dank iedereen voor de bijdrages en het steunen van dit initiatief. We hopen het nooit te hoeven gebruiken, maar we zijn blij dat het beschikbaar is en dat de AED op een voor iedereen toegankelijke plek is komen te hangen.

Bouw Blekersveld groenstrook

Snappen jullie het nog? Wordt er nu wel of niet gebouwd? Komen er nu wel of geen statushouders op het Blekersveld? En zo zijn er nog honderden vragen. We kunnen u mededelen niemand weet het. Het bestuur van Stichting Blekersveldgroen heeft er bijna een dagtaak aan om de ontwikkelingen bij te houden en op waarde te kunnen schatten. Wij krijgen het gevoel dat de gemeenteraad van Bloemendaal en het College van B&W het eigenlijk ook niet weten. Maar als ze het onderwerp niet agenderen, krijgen ze problemen met hun verantwoordelijkheden, dus gaan ze massaal inzetten op het Blekersveldgroen, waarvan alle partijen weten dat het een onhaalbare kaart gaat worden. Dan kunnen ze straks tegen de media en de kiezers roepen dat ze er heel hard over vergaderd hebben, maar niet tot een oplossing zijn gekomen.

  1. Heeft de wethouder niet aangegeven dat het Blekersveld zwaar vervuild was en zeer grondig gesaneerd moest worden.
  2. Heeft het College ons niet op de hoogte gesteld dat er geen tijdelijke bebouwing zou komen omdat de locatie ongeschikt is?
  3. Staat in de milieurapportage niet duidelijk omschreven dat er maximaal 9 woningen of 17 appartementen kunnen komen?
  4. De wethouders op dit domein hebben eerder aangegeven dat er spreiding moest zijn van sociale woningen over de 5 dorpskernen, en Aerdenhout er geen heeft. Is de kerk die gesloten gaat worden in deze dorpskern, dan geen optie om als bouwgrond te gebruiken voor sociale woningbouw met een mix van statushouders?

Oftewel we kunnen onze gemeente niet vertrouwen, en we zullen ons verder moeten prepareren om de gemeente Bloemendaal tot inzicht te brengen dat bouwen op het Blekersveld niet tot de mogelijkheden behoort en dat we graag horen dat de gemeente Bloemendaal er een park van maakt, conform de bestemming van het huidige bestemmingsplan.

Donaties

Stichting Blekersveldgroen, probeert zoveel mogelijk zelf te doen, maar we lopen ook tegen kosten aan voor juridisch advies en verweer tegen de gemeente Bloemendaal en de kosten van alle communicatie. Deze kosten lopen behoorlijk op.

Mocht u interesse hebben om ons geldelijk te steunen, (want dat kunnen we echt goed gebruiken) dan kunt u dat hieronder doen!

Bedrag

Openbare Ruimte op het Blekersveld

In overleg met de gemeentelijke plantsoenendienst is er begin dit jaar veel werk verricht aan het bijplanten in de perken op het Blekerveld. Tevens zien we vaker dan voorheen de bewateringstractor van de Gemeente Bloemendaal onze buurt aandoen om de perken te voorzien van het broodnodige water. Je ziet dat de buurt weer groener wordt!

Dezelfde gemeentelijke dienst heeft er zorg voor gedragen dat het hekwerk in het speeltuintje weer helemaal tot aan de grond aansluit. Hierdoor is de veiligheid voor de kleinste kinderen in onze buurt weer aanzienlijk verbetert.

Blekersveldpark

Een van onze mede-bewoners, Justus van Loon, heeft een hele interessante website gemaakt (Link), met daarop prachtige foto’s van de verborgen kracht en pracht van het stuk land waarover zoveel te doen is. We raden u van harte aan om daar eens rond te kijken, want dan zie je pas hoe mooi we wonen.

 

Dus al met al hebben we best wel wat bereikt en doen we de belofte dat we het dossier bebouwing van Blekerveldgroen met volle passie blijven uitbouwen.  Mochten er nu zaken zijn, die u onderbelicht vindt, schroom niet ons dat te laten weten via emailadres info@blekersveldgroen.nl.

Mocht u buurvrouw/man nog niet aangesloten zijn op onze nieuwsbrief, attendeer haar/hem erop en deel deze nieuwsbrief.

Rest ons u voor nu een prachtige zomer toe te wensen!

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van Stichting Blekersveldgroen