HD: De zoektocht gaat door. Niet Dennenheuvel, maar Blekersveld nu in beeld als locatie voor statushouders

Posted on

Bron: Haarlemdagblad dd 1-7-2020

Niet Dennenheuvel, maar Blekersveld zou onderzocht moeten worden als locatie waar statushouders kunnen worden ondergebracht.

Vorige week nog, leek het erop dat er wel steun was voor het idee om Dennenheuvel opnieuw in gebruik te nemen als huisvesting voor statushouders. Tijdens een ’benen op tafel-sessie’ was dat idee weer uitdrukkelijk ter sprake gekomen. Vandaar dat wethouder Susanne De Roy van Zuidewijn met een nieuw voorstel kwam om die plek te kiezen als tijdelijk onderdak tot eind december 2021.

Verdringing

Ook voor het voorstel om woningcorporaties op te dragen meer statushouders in de al bestaande sociale huurwoningen onder te brengen kreeg de wethouder de handen niet op elkaar. ’Verdringing’ vindt een meerderheid van de raad. Alleen de VVD stond achter dat idee.

Uiteindelijke schaarde een meerderheid van de gemeenteraad zich achter een amendement van Groenlinks en de PvdA om Blekersveld als locatie te onderzoeken. Daar zouden in eerste instantie dan tijdelijke woningen kunnen komen, terwijl tegelijkertijd gewerkt wordt aan plannen om daar nieuwe sociale woningen te bouwen. De VVD en Zelfstandig Bloemendaal waren tegen.