NHN: ‘Statushouders en woningzoekenden maximaal tien jaar in zorgcomplex Oldenhove’

Posted on

In voormalig woonzorgcomplex Oldenhove in Overveen is ruimte voor maximaal 150 statushouders en woningzoekenden, die daar uiterlijk tien jaar kunnen wonen. Wat de exacte verdeling tussen beide groepen gaat worden, is nog onduidelijk. Dat bleek uit een informatieavond voor omwonenden vanavond. 

Ook de gemeente Bloemendaal is opgeroepen door het Rijk en het COA om extra woonruimte te zoeken voor statushouders. Dit om de doorstroming in de overvolle asielzoekerscentra te bevorderen.

Het Bloemendaalse college heeft haar oog laten vallen op het leegstaande voormalige woonzorgcentrum Oldenhove. Een deel van de omwonenden reageert daar positief op, maar er zijn ook zorgen. Vanavond konden zij digitaal hun vragen stellen aan projectleider Philip Wenneker en wethouder Susanne De Roy van Zuidewijn.

Stichting Sint Jacob, eigenaar van het complex, staat positief tegenover de plannen van het Bloemendaalse college. De stichting heeft aangegeven dat het gebouw over maximaal tien jaar weer een woon- en zorgfunctie zal krijgen. Beide partijen zijn nog in onderhandeling over de voorwaarden om er tijdelijk statushouders en woningzoekenden in te vestigen. Een definitief besluit is dus nog niet genomen, maar de gezamenlijke intentie is er.

Weinig details nog bekend

Zolang er nog geen definitief akkoord is, kan projectleider Wenneker niet tot in detail ingaan op de vragen van de omwonenden. Hij heeft enkele cijfers paraat. “Het gaat om zo’n 85 á 90 woonunits. We verwachten dat daarin gemiddeld één á twee personen kunnen wonen. De ene woonunit is wat groter dan de andere. We denken maximaal zo’n 150 mensen te kunnen huisvesten.”

Het gaat dus om een mengvorm, een combinatie van statushouders en woningzoekenden. In het pand wonen nu 25 bewoners antikraak via leegstandbeheerder Camelot. Zij willen van Wenneker weten wat hun positie straks is. Of ze kunnen blijven of dat de huurprijzen gaan veranderen. Daar kan hij nog niets over zeggen.

Blekersveld

Aangezien er ook plannen zijn voor woningbouw voor statushouders bij Blekersveld en Oldenhove daar niet ver vandaan ligt, vragen omwonenden zich af waarom de groep niet meer door de gemeente wordt verspreid. Wethouder De Roy van Zuidewijn reageert daarop. “In de hele gemeente worden het hele jaar door statushouders gehuisvest in bestaande sociale woningbouw. Op dit moment hebben we meer sociale woningbouw in Bennebroek, Vogelenzang en het dorp Bloemendaal en relatief weinig in Overveen en Aerdenhout. Dat maakt dat daar relatief weinig statushouders wonen, dus dit is een hele mooie bijdrage daarvoor.”

Wenneker en de wethouder noemen Dennenheuvel als voorbeeld voor wat de Overveners straks eventueel te wachten staat. Ook daar ging het om een gemengde woonvorm en beiden zijn er zeer over te spreken. “De lessen die we daar geleerd hebben, nemen we mee naar Oldenhove”, aldus De Roy van Zuidewijn. Ze zegt de zorgen van de omwonenden te begrijpen en legt uit dat de statushouders dagbesteding krijgen. “Het idee is dat de mensen een opleiding gaan doen, stage gaan lopen of aan het werk gaan. De ervaring leert dat dat het meest bijdraagt aan een snelle integratie.”

Omwonenden willen ook graag weten hoe de veiligheid wordt gegarandeerd en of het gesloten politiebureau in de buurt niet moet worden heropend. Burgemeester Elbert schuift dan digitaal aan. Hij legt uit dat hij met de politie in overleg is, er een huismeester in het pand komt, dat er mogelijk stewards worden ingezet en dat het achterstallige onderhoud van groen in de buurt wordt aangepakt. Oldenhove ligt overigens ook dicht het gemeentehuis. “Het is voor ons een ideale plek. We kijken er letterlijk op uit, we kunnen snel schakelen.”

Er is weinig optimisme te bemerken in de chat. Er wordt al gesproken over het inzetten van advocaten en sommigen laten hun teleurstelling merken. “Een soort Amsterdam-Zuidoost wordt het. Met beveiligers in de buurt. Mensen met hesjes. Gezellig.” Een ander heeft er ook weinig begrip voor. “Ik vind deze informatieavond zeer teleurstellend. De hoeveelheid mensen die hier straks binnen 50 meter komt te wonen is totaal niet te vergelijken met de mensen die “ook binnen andere dorpskernen via de gebruikelijke sociale woningbouw worden verdeeld”.

Zodra de gemeente en stichting Sint Jacob een akkoord hebben bereikt, zullen de omwonenden daar over worden geïnformeerd.