Inspreeknotitie Commissie Samenleving: Wie is verantwoordelijk voor de vertraging?

Posted on

Geachte raadsleden.

Wederom schoffeert wethouder De Roy van Zuydewijn de belanghebbenden rondom het Blekersveld project. Zij laat optekenen in het Haarlemsdagblad van 24 maart 2021, dat de plannen vertraging oplopen doordat  en ik citeer

“Bloemendalers stappen bij woningbouwplannen snel naar de rechter, wat op z’n minst tot vertraging leidt. De situatie van Blekersveld is hiervan een duidelijk voorbeeld.”.

Nou zouden we heel graag naar de rechter stappen, zoals we publiekelijk ook hebben aangekondigd, maar we wachten tevergeefs op een besluit met rechtsgevolg, waarbij we kunnen toetsen of de hele gang van zaken rondom het Blekersveld wel klopt. Dat besluit is er nog steeds niet.

  • het toetsen of de kaalslag op het Blekersveld getuigt van behoorlijk bestuur
  • het ontbreken van enige mogelijke inspraak,
  • een nep participatie over de kleur van de tegeltjes,
  • gerommel in het bodemonderzoek naar aanleiding van vragen uit de raad.
  • ontbrekende tonnages aan zwaar vervuilde grond,
  • Andere overheden voorzien van onjuiste informatie,
  • door het college verstuurde toezegging negeren ,
  • het knippen van de plannen om procedures te omzeilen etc etc

We zijn zoveel fouten, bedenkingen , leugens en bedrog tegenkomen in dit dossier, en daarmee groeit onze vastberadenheid om dit door het hoogste rechterlijke orgaan te laten toetsen. ………………………Maar dat is toekomst.

Het enige wat we tot op heden gedaan hebben is 1 keer de Omgevingsdienst geïnformeerd ( u mag dat klikken noemen) dat er iets gebeurde wat ons inziens niet juist was, maar handhaven kunnen wij als burgers niet. Voor de rest hebben we alleen u raadsleden voorzien van talloze omissies in het dossier, opdat u uw taak van het controleren van het College kunt uitvoeren met meer informatie dan wat u krijgt voorgespiegeld van het college.

Maar we kunnen heel duidelijk zijn;

Alle vertraging tot zover, die mevrouw de wethouder in dit artikel aanhaalt is tot op heden volledig toe te schrijven aan haar eigen toedoen en van haar collegae in het Bloemendaalse college. Dat zou een juriste moet weten.

Maar dan toch niet nalaten deze valse informatie de pers in te slingeren.