Inspreeknotitie Commissie Samenleving 21 oktober 2020

Posted on

Voorzitter, leden van de commissie

Het vertrouwen in een betrouwbare overheid is in Overveen volledig weg. Dossiers als het Marine hospitaal, Elswouthoek, Westelijke Randweg 1, de Formule 1 en het spoor en nog veel meer hebben 1 ding gemeen: Het handelen van de overheid stinkt.

Gisteren was weer een schoolvoorbeeld van onbehoorlijk bestuur: Een fractie heeft een rits vragen over bijvoorbeeld een recent gepubliceerd incompleet grondonderzoek en een aan bewoners van het Blekersveld verstuurde brief. Wethouder reageert: “Die vragen heb ik al beantwoord!”. Totale onzin, want het rapport is net uit en is nog nooit behandeld, en de brief wordt door u allen doodgezwegen! Maar geen van u raadsleden, spreekt het College aan op dit wanstaltige gedrag! Het college bepaalt in Bloemendaal en de raadsleden zitten erbij als ja-knikkers. Doe in ieder geval voor de Bühne of jullie je kiezers vertegenwoordigen en het spel van de democratie beheersen binnen 12 minuten.

Terug naar het Blekersveld. We hebben in eerdere schrijven al aangegeven waarom wij adviseren om niet te participeren met een overheid, die alle principes over boord gooit om haar eigen falen te verdoezelen. Tweede rangsburger, een ander proces van besluitvorming, een wanstaltige vertoning in en buiten de bewonersinformatiesessie. Het feit dat Mevrouw Voorham, de wethouder expliciet vraagt (en krijgt toegezegd)  het participatieplan vooraf te bespreken met de raad, en nu wordt geconfronteerd met een gesloten deadline voor inschrijving. En jullie doen niks! Helemaal niks!

Ik ga niet alle argumenten weer opnoemen, maar de Inwoners van Bloemendaal (bij u beter bekend als de onbeperkte OZB-pot) worden dadelijk opgezadeld met:

Een financieel debacle,

nu vaststaat dat ook het laatste grondonderzoek niet alle vervuiling in beeld heeft gebracht en dat de saneringskosten vele malen hoger zullen zijn, dan wat nu begroot is

Een maatschappelijk debacle,

nu het plan zonder draagvlak in de buurt wordt uitgevoerd en waar een hele kwetsbare groep (gisteren door een oud-militair nog treffend omschreven als explosieve sociale cocktail) wordt gedumpt. En de wethouder blijft maar roepen in deze commissie en in gesprekken met de stichting dat ze daar invloed op heeft.

Statushouders laten integreren door urgentiehouders. SBS6 staat al klaar om de real-life soap primetime uit te zenden.  Lees alsjeblieft de rapporten over het incident in Oss en laat je niks op de mouw spelden door een Wethouder die verdwaald is.

Een bestuurlijk debacle,

want de lijst met dossier- en procedurefouten is aanzienlijk, het gedrag van de gemeente richting haar inwoners laakbaar en getuigen van disrespect naar haar inwoners, en gaat zorgen voor een volgend hoofdpijndossier. De projectambtenaar heeft zelfs al voortijdig het hazenpad genomen.

Hoe kan je participeren met een overheid die je keer op keer verloochend, feiten verdraaid en zich bediend van alle tricks en trucs om haar zin te krijgen in plaats van het gesprek vooraf aan te gaan. Die kans hadden jullie vanaf oktober 2016. Maar op geen enkele poging om gehoord te worden en een gesprek aan te gaan is er vanuit de gemeente gereageerd. En nu ?? Nee participatie hebben we geen tijd meer voor, dus jullie mogen meebeslissen over de kleur van de gordijntjes! Zo ga je niet met burgers om! We zien elkaar in de vervolgprocedures!