Hoe we elkaar bezighouden!

Posted on

Vandaag gepubliceerd op Overheid.nl: Jan Snel krijgt de vergunning Wet natuurbescherming voor de bouw van 30 tijdelijke woningen op het Blekersveld.

De door een aantal bewoners van het Blekersveld ingediende zienswijzen (bezwaren) tegen afgifte van de vergunning zijn door de provincie (de vergunningverlenende overheid) niet gehonoreerd. De bewoners worden als niet belanghebbend aan de kant gezet. In de motivatie van de afwijzing van de zienswijzen stelt de provincie, dat er geen gevolgen van enige betekenis zouden zijn voor de natuur.

De af en aanrijdende vrachtauto, de dragline, de sorteermachine, de shovel, blijkbaar allemaal machinerieën die geen CO2 uitstoot hebben! Ook zou de sanering vallen onder de wettelijke vrijstellingsregeling voor bouwprojecten, omdat de sanering gekoppeld is aan de bouw van de 30 tijdelijke woningen.

Maar daar had de gemeente Bloemendaal naar aanleiding van ingediende bezwaren door stichting Blekersveld nou net een besluit over genomen: die zouden er niet komen!!. Wel een vergunning natuurbeschermingdus, maar geen bouwvergunning.

Snapt u de logica van de overheid nog!