Het echoputeffect

Posted on

De uitslagen van de gemeenteraadverkiezingen waren veelbelovend. Een politieke ommezwaai van wel
woningbouw naar geen woningbouw op het Blekersveld. In de informatiegesprekken van
Bernt Schneiders werd het Blekersveld meermalen genoemd. Daarbij werd gemeld dat het
“participatieproces” Blekersveld een schoon voorbeeld was van hoe het niet moet.

Dan zou je van een demissionair college toch verwachten dat het terughoudend is bij de
verdere uitwerking van deze bouwplannen. Een nieuwe raad en college de kans geven om de
bouwplannen te heroverwegen.

Zo niet In Bloemendaal. Gewoon doorgaan. Vanaf 25 april 2022 ligt dan ook het ontwerp
bestemmingsplan Blekersveld ter inzage. Een plan dat permanente bouw van 80 woningen op het Veld
mogelijk moet maken.

En ja, wethouder Wijkhuisen zal zijn mantra wel weer herhalen. “De raad heeft op 11 november 2021
besloten om het plan ter inzage te leggen. En ja, het college voert alleen maar de opdracht van de raad
uit.” Daarbij suggereert hij dat de politieke verhoudingen ten aanzien van dit onderwerp in zijn geheel
niet zijn gewijzigd. Opdracht is opdracht en ik heb alleen maar uit te voeren. .En omdat een leugen vaak
genoeg herhaald langzamerhand als waarheid wordt aangenomen, roept hij daarbij hard zijn naam in
een echoput. Wijkhuisen……………………huizen, huizen, huizen.

Raadsleden van VVD, Hart van Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal en Zelfstandig Bloemendaal, de
omwonenden van het Blekersveld doen een beroep op jullie om invulling te geven aan de door uw
partijen gedane verkiezingsbeloften op dit onderwerp. Fluit dit demissionair college terug op dit dossier.