HD: Oldenhove splijt gemeenteraad: geen besluit over statushouders. Huisvesting statushouders op lange baan geschoven

Posted on

Bron: Haarlemsdagblad |Arthur de Mijttenaere

De gemeenteraad van Bloemendaal is nog steeds verdeeld over de huisvesting van negentig statushouders in Oldenhove. Een emotioneel en moreel appel van wethouder Susanne de Roy van Zuidewijn heeft daar donderdagavond niets aan veranderd.

De raad is gevraagd ’ja’ te zeggen tegen een huurovereenkomst met Sint Jacob, de zorgkoepel die eigenaar is van het gebouw. Die huur kost de gemeente zo’n vier ton per jaar.

Volgens de wethouder is dat een aanvaardbaar risico voor de gemeente. Het risico is volgens haar voor de gemeente 140.000 euro per jaar. ,,Het is geen onzorgvuldig in elkaar geflanst plan.’’ Het liefst zou De Roy van Zuidewijn vandaag al de aannemer de opdracht geven om het pand op te knappen, waardoor er deze zomer al statushouders kunnen wonen.

Bovendien is er haast geboden: wachten is onaanvaardbaar door de schrijnende toestanden in asielzoekerscentra en de renovatiekosten lopen met de tijd fors op. Nu ’ja’ zeggen, is goedkoper dan over enkele maanden het licht op groen zetten. Het gebouw moet voor anderhalf miljoen euro worden gerenoveerd.

De VVD, Hart voor Bloemendaal, Zelfstandig Bloemendaal en Liberaal Bloemendaal (tien van de negentien raadszetels) zijn tegen. Vanwege de financiële risico’s en, aldus VVD’er Rolf Harder, vanwege het gebrek aan draagvlak voor de komst van negentig statushouders. Daarnaast kunnen nog zo’n zestig andere urgent woningzoekenden in Oldenhove gaan wonen. Deze partijen zijn overigens niet tegen de huisvesting van statushouders in Oldenhove, maar vinden het aantal te hoog.

Teleurstelling

Voor het college en voor de andere raadsleden is dit een zware teleurstelling. ,,Hoe moet ik dit uitleggen, dat de huisvesting van statushouders in Bloemendaal niet lukt?’’, zei raadslid Vincent Verheij van D66. Het was zijn vuurdoop in de Bloemendaalse gemeenteraad en hij zei dat hij hiervoor de politiek is ingegaan. Hij vindt dit ’uitstelgedrag’ onbegrijpelijk. ,,Een plan krijgt nooit een tien, maar dit krijgt een dikke voldoende. Ook is er meer dan genoeg draagvlak in de buurt. Ik heb heel veel mensen in Overveen gesproken.’’

Ook CDA’er Bob van der Veldt vindt het onbegrijpelijk dat het voorstel van het college het niet haalt. ,,Je moet naar mensen kijken, niet naar het geld. Je moet lef tonen om dit te doen.’’ Een voorstel van het CDA om grote voortvarendheid te tonen bij de renovatie van Oldenhove voor statushouders haalde geen meerderheid. De stemmen staakten op 9-9, waardoor Oldenhove in mei terug op de agenda van de commissie komt en de huisvesting van statushouders op de lange baan wordt geschoven.

Park Vogelenzang

Op Park Vogelenzang kunnen honderd oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne gaan wonen. Dat is donderdagavond bekendgemaakt in de gemeenteraad. De huisvesting is in een pand dat bij de GGD in gebruik is geweest oor de opvang van coronapatiënten.