Lang verwacht, stil gezwegen

Posted on

Na 11 weken en 2 dagen heeft de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie van de gemeente Bloemendaal haar advies uitgebracht. Het advies luidt dat de Stichting Blekersveldgroen, maar ook de privé personen die bezwaren tegen de afgifte van de omgevingsvergunning voor de bouw van 30 tijdelijke woningen op het Blekersveld hebben, ontvankelijk zijn in hun bezwaren en ………………… dat die ingebrachte bezwaren ook gegrond zijn.

Dit advies wordt geënt op louter procedurele gronden. Op basis van deze gronden komt de commissie niet aan een inhoudelijke beoordeling toe. Dat is jammer. Ook is het op zijn minst vreemd dat een dergelijk advies dan zo lang op zich heeft moeten laten wachten, Maar soit.

En hoewel de secretaris van de commissie terecht opmerkt dat het hier slechts een advies betreft, zijn wij toch zeer benieuwd naar het besluit van dit demissionaire college over dit – in onze ogen- toch wel zeer ondubbelzinnig advies. Met andere woorden heeft dit demissionaire college de euvele moed om op dit dossier nog contrair te gaan. Wij wachten af.

Wel constateren wij dat -nu blijkt dat grote procedurele fouten zijn gemaakt- de kaalslag van het Veld onnodig heeft plaatsgevonden. Immers geen bouw, geen noodzaak voor kap. Een stelling die wij als stichting vanaf het begin hebben verdedigd. Ook bij de rechtbank.

Wij zullen ons als stichting dan ook inzetten voor een herplant op het Veld. Niet in plantenbakken zoals door het college bedacht, maar door herplaatsing van bomen van minimaal 30 jaar. Want zolang stonden de slecht ontwikkelde bomen er volgens het betoog van de gemeente in de rechtszaak Stichting Blekersveldgroen versus gemeente Bloemendaal van eind 2021 immers.