Heeft Vitaal Vogelenzang een precedentwerking?

Posted on

VOGELENZANG –

“Er is een prachtig proces geweest en daar mag je trots op zijn”, zegt burgemeester Roest in de vergadering van de gemeenteraad van 27 september als het agendapunt Vitaal Vogelenzang aan de orde is. “Dit ondanks de pijn in het hart die is uitgesproken door enkele raadsleden.” Met het voorstel om het terrein rondom De Paradijsvogel, het Dorpshuis en de sportvoorzieningen te herinrichten wordt een grote stap gezet in het plan om van Vogelenzang weer een vitale dorpskern te maken. door Christa Warmerdam Het voorstel voor herinrichting heeft een aantal kernpunten: Integraal Kindcentrum (IKC) De Paradijsvogel blijft op de huidige locatie en wordt verduurzaamd, het kinderdagverblijf Les Petits wordt gesloopt en verhuist in zijn geheel naar het gebouw van het IKC. Ook de bibliotheek komt in het IKC en Speeltuin de Duinweide verhuist naar een centrale plek aan de voorzijde van het IKC. Het tenniscomplex wordt verplaatst en krijgt vijf banen in plaats van de huidige zeven en een nieuw clubhuis. De voetbalclub levert één veld in en één veld wordt een kunstgrasveld, de kantine blijft. Tot slot: er komen 72 nieuwbouwwoningen. Door deze nieuwbouw worden meer jonge gezinnen in Vogelenzang verwacht, wat zou moeten leiden tot de gewenste vitalisering.

Groot probleem voor een aantal raadsleden is dat bij deze nieuwbouwwoningen geen sociale woningbouw zal plaatsvinden. Henk Schell (PvdA), die samen met André Burger (CDA) veel heeft gedaan om de inwoners te betrekken bij de plannen van Vitaal Vogelenzang verwoordt het als volgt: “Teleurgesteld was mijn fractie over de opvatting van de Denktank, ondersteund door de gehouden enquête, dat in de gekozen variant Vitaal géén plaats is voor sociale huurwoningen. Daarmee nemen zij wat dit aspect aangaat een plaats in buiten de maatschappelijke realiteit waarin wij te maken hebben met grote tekorten aan woningen in dit segment.” Bloemendaals Nieuwsblad 03-10-2018De gebruikte argumenten vindt hij onterecht. Over het argument bijvoorbeeld dat de inwoners van sociale huurwoningen overlast zouden geven zegt hij: “De PvdA is van mening dat als het probleem gelegen is bij overlast gevende inwoners je niet de woningen moet aanpakken maar de betrokkenen in kwestie.” Toch wordt het plan aangenomen met alleen tegenstemmen van de raadsleden van GroenLinks, Henk Schell van de PvdA en Bob van der Veldt van het CDA. De meeste mensen op de publieke tribune zijn blij. Rolf Harder (VVD) vraagt om de vergadering even te schorsen: “Ik denk dat een aantal mensen opgelucht naar huis wil.”