Rekencommissie: Raad Bloemendaal werkt niet

Posted on

(Uit het Haarlems Dagblad van 25-9-2018)

De Bloemendaalse gemeenteraad doet al jarenlang zijn werk niet naar behoren. De raad leeft bij de waan van de dag en is weinig bezig met concrete doelstellingen op de langere termijn. Die harde kritiek levert de Rekenkamercommissie Bloemendaal.

De rekenkamer komt met deze conclusies in het rapport De Rode Draad waarin wordt teruggekeken op de afgelopen negen jaar. De commissie onderzoekt achteraf of gemeentelijk beleid wel of niet goed verloopt en komt met aanbevelingen om lessen te leren voor de toekomst. Het is vervolgens aan de gemeenteraad om het college van burgemeester en wethouders aan het werk te zetten om de aanbevelingen uit te voeren.

In de rapporten die de rekenkamer jaarlijks presenteert, kwam al steeds een zeer kritisch beeld richting de Bloemendaalse politiek naar voren. Als de commissie met aanbevelingen komt om zaken te verbeteren, dan worden die niet of slechts ten dele uitgevoerd. Daarbij neemt de gemeenteraad onvoldoende de taak op zich om aan het college kaders te stellen en de uitvoering eraan te toetsen, aldus de commissie.

De rekenkamer besloot maar eens met een onderzoek over de afgelopen negen jaar te komen. Dat gebeurt op het moment dat drie van van de vier leden moeten aftreden, omdat ze hun maximale zittingstermijn hebben bereikt.

Scheidend voorzitter Marlies de Vries: ,,We vonden dit het juiste tijdstip om de schijnwerpers eens echt op de eindverantwoordelijkheid van de gemeenteraad te plaatsen. Die moet kaders aan het beleid stellen en controleren of het college die ook uitvoert. Er moeten afsprakenlijsten worden gemaakt en die kunnen dan worden afgevinkt. Het gaat om een betere wisselwerking tussen gemeenteraad en college. Nu is het elke keer zo dat wij als rekenkamer opnieuw met aanbevelingen moeten komen die niet worden uitgevoerd. Ik vind het lastig om de oorzaken aan te geven. Wat ik wel kan zeggen, is dat bij de gemeenteraad de waan van de dag lijkt te regeren. Men is vooral bezig met kleine zaken en met scoren en niet met beleid dat er werkelijk toe doet. Het dossier Slewe trekt in dat verband bijvoorbeeld een zware wissel op het werk van de gemeenteraad. De waan van de dag is ook leuker dan een beetje vooruitdenken en een langetermijnvisie neerleggen.’’

Burgemeester Elbert Roest reageert: ,,Goed dat de rekenkamer terugblikt over negen jaar; dit heeft een waardevol rapport opgeleverd. We zijn een lerende organisatie en trekken ons de kritiek aan. Het formuleren van heldere doelstellingen waarop je meet, is voor veel overheidsorganisaties een uitdaging; dat is voor ons niet anders. Maar juist voor deze collegeperiode een mooie opgave in samenwerking tussen de nieuwe raad en het college. Dat betekent opgavegericht werken waarbij de raad met kaderstellende bestuursopdrachten het college aan het werk zet. Zoals overigens gebeurt in het onderzoek Elswoutshoek waar de onderzoeksvragen eerst door de raad zijn vastgesteld.’’

De Rode Draad wordt donderdag aangeboden aan de gemeenteraad.