HD: Streep door Blekersveld kost Bloemendaal negentig mille. Bouwbedrijf Jan Snel levert geen commentaar

Posted on

Bron: Haarlemsdagblad | Arthur de Mijttenaere.

Het schrappen van de woningen op Blekersveld kost de gemeente Bloemendaal ongeveer 90.000 euro. Dat geld is bestemd voor Bouwbedrijf Jan Snel, de beoogde bouwer van de woningen.

De gemeente verwacht niet dat er nog meer, bijvoorbeeld van de architect, kosten voor het afblazen van het bouwproject in rekening worden gebracht. Bouwbedrijf Jan Snel wil geen commentaar leveren. ’Zulke vertrouwelijke zaken worden alleen met de opdrachtgevers besproken’, meldt het bedrijf.

Het niet doorgaan van het neerzetten van zestig (flex)woningen op Blekersveld is het resultaat van de verkiezingen. In de vorige raad was er nog een nipte meerderheid voor de bebouwing, maar die meerderheid is nu verdwenen.

Verzet

Tegen de bebouwing was van meet af aan veel verzet vanuit de buurt, in de vorige gemeenteraad geruggensteund door de VVD, Zelfstandig Bloemendaal, Hart voor Bloemendaal, en Liberaal Bloemendaal. Buurtbewoners, verenigd in de Stichting Blekersveld Groen, startten talrijke procedures tegen de bouw.

In de coalitiebesprekingen was Blekersveld een belangrijk onderwerp. Het nieuwe college, met VVD, D66 en PvdA, heeft de bebouwing geschrapt. De tijdelijke woningen zijn van de baan, maar wel wordt gestreefd naar permanente woningbouw op dit stukje grond. Bij de ontwikkeling van een nieuw bouwplan worden de omwonenden nadrukkelijk betrokken.

Statushouders

Veel werkzaamheden om met de bouw te beginnen zijn al verricht. Zo zijn er op het met hekken afgesloten stukje grond langs de Westelijke Randweg in Overveen al tientallen bomen gekapt.

Ook de statushouders, die nu op landgoed Dennenheuvel wonen, zijn het kind van de rekening van het niet doorgaan van het bouwplan. Het was de opzet dat zij op Blekersveld zouden komen te wonen