Ontwerpbesluit Wet Natuurbescherming Van Gedeputeerde Staten Van Noord-Holland

Posted on

Nou waren wij in de veronderstelling dat het college van B&W aan de Bloemendaalse gemeenteraad had gemeld dat er geen tijdelijke woningen op het Blekersveld zouden komen. Wat schets dan ook onze verbazing om te moeten vernemen dat de provincie Noord-Holland op 11 juli 2022 een ontwerpbesluit Wet natuurbescherming heeft genomen waarin vergunning wordt verleend voor de bouw van 30 tijdelijke woningen. Uit het besluit blijkt dat op 20 juni 2022 nog  nieuwe stukken zijn aangeleverd om de vergunningsaanvraag van 8 oktober 2021 nog compleet te maken. Dit terwijl in de raadsvergadering van 2 juni 2022 in het debat over de ingediende motie van Liberaal Bloemendaal tot beëindiging van de ruimtelijke procedures, duidelijk werd dat de meerderheid van de Bloemendaalse raad van mening is dat er geen uur meer op dit gemankeerde dossier mag worden geschreven. Eerst een fatsoenlijke participatieproces en geen woningbouw zonder draagvlak, was de boodschap van de raad aan het college.

Hieronder de stukken met het Ontwerpbesluit van Gedeputeerde staten

  1. De aanbiedingsbrief
  2. Het ontwerp besluit
  3. Bijlage 1
  4. Bijlage 2