HD: Steun voor Bloemendaalse wethouder De Roy van Zuidewijn brokkelt steeds verder af

Posted on

Bron: Haarlemsdagblad

De politieke steun voor het beleid van wethouder Susanne de Roy van Zuidewijn voor de huisvesting van statushouders in Bloemendaal brokkelt steeds verder af.

De manier waarop het college bij de keuze voor het Blekersveld in Overveen als locatie voor de tijdelijke huisvesting omgaat met de omwonenden is ook voor de leden van de commissie Samenleving onacceptabel. Tijdens de behandeling van het participatieplan voor Blekersveld werd duidelijk dat de partijen vinden dat de wethouders De Roy van Zuidewijn en Henk Wijkhuisen niet netjes handelen en weerstand in de hand werken.

,,Er ligt nu een participatieplan, dat er op papier heel mooi uit ziet, maar de werkelijkheid is anders”, vindt Eva Voorham (D66). Leonard Heukels (Liberaal Bloemendaal) spreekt zelfs van ’mosterd na de maaltijd’. Terwijl de VVD vindt dat het college weinig doet om draagvlak voor de plannen bij de omwonenden te kweken.

Dat de weerstand onder de omwonenden groot is, bleek opnieuw tijdens de inspraakronde aan het begin van de commissie. De drie insprekers lieten weten zich overvallen te voelen door het college en dat van participatie geen sprake is. ,,We mogen meepraten over de kleur.” Ze maakten ook duidelijk dat ze vinden dat het college de omwonenden van Blekersveld achterstelt bij de bewoners van de Zomerzorglaan waar het college begin dit jaar de tijdelijke woningen had gedacht. Die plannen schrapte het college toen bleek dat er veel verzet bestond in de buurt.

De partijen vinden bovendien dat het college een amendement dat de raad in juni aannam op een manier uitlegt dan zij bedoelen. Daarin spoorde een meerderheid het college aan om te onderzoeken of permanente woningbouw op het Blekersveld mogelijk is. Volgens Marielys Roos (Hart voor Bloemendaal) heeft zij alleen ingestemd met dat amendement nadat het voorstel om te kijken of tijdelijke woningbouw voor statushouders daaruit werd geschrapt.

Het verbaast de commissie ook dat het college nu vol inzet op Blekersveld, omdat die plek eerder dit jaar nog werd afgewezen vanwege de vervuiling van de bodem. ,,Hoe kan dat binnen een paar maanden zo veranderd zijn”, wilde Voorham weten. De Roy van Zuidewijn ziet in de uitspraak van de raad, dat ze er permanente woningbouw willen, aanleiding om nu alvast te gaan saneren en zo ook de tijdelijke woningen mogelijk te maken. Wat haar betreft is de keuze voor het Blekersveld definitief.

Daar denkt de VVD anders over. Volgens Rolf Harder van die partij hebben de woningcorporaties het afgelopen jaar laten zien dat ze goed in staat zijn woningen te vinden voor statushouders. Hij denkt dat met uitstel van de provincie het mogelijk moet zijn de hele achterstand die de gemeente heeft bij het huisvesten onder te brengen in bestaande woningen.