HD: Slot om Blekersveld blijft voorlopig nog zitten. Hoorzitting over bouw van woningen voor statushouders

Posted on3 Comments

bron: Haarlemsdagblad

Het slot om het metalen toegangshek van Blekersveld, een beoogde woningbouwlocatie in Bloemendaal, ziet er stevig uit. De gemeente Bloemendaal heeft beroep aangetekend tegen de gedwongen stopzetting van de werkzaamheden, maar voorlopig gaat het hek nog niet open voor de sanering van het terrein.

Weliswaar heeft Bloemendaal beroep aangetekend tegen de stopzetting van de werkzaamheden, maar de onderbouwing ontbreekt nog. Die komt volgende week waarna er een hoorzitting volgt bij de omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Pas daarna valt een besluit of de werkzaamheden weer mogen worden hervat. De bedoeling is dat er zestig tijdelijke woningen komen, waarvan dertig bestemd zijn voor statushouders.

Tot groot genoegen van de protesterende buurtbewoners wil het zo niet vlotten met de bouw. In oktober vorig jaar gooide de omgevingsdienst Noord-Holland Noord om milieuredenen roet in het eten van de bouwplannen. De omgevingsdienst kwam in actie na een aansporing van de stichting Blekersveld Groen die het terrein groen wil houden.

De werkzaamheden om het terrein te saneren, zouden in strijd zijn met de Wet op Natuurbescherming. Zo zou er onvoldoende rekening zijn gehouden met de gevolgen voor de leefomgeving van vleermuizen en egels in deze groenstrook langs de Westelijke Randweg. Ook zouden er bomen zijn gekapt die gezien hun omvang niet zonder vergunning gekapt hadden mogen worden. De werklui zijn daarop gestopt met het kap- en snoeiwerk van Blekersveld. Als de gemeente doorzet, moet het een dwangsom betalen van 50.000 euro.

Niettemin zit er haast achter de bouw op Blekersveld; de provincie Noord-Holland wil dat Bloemendaal statushouders huisvest. De provincie kan – als de gemeente in gebreke blijft – daartoe zelf de regie in handen nemen. De gemeenteraad vindt ook dat er wat moet gebeuren. Om het terrein te saneren heeft de raad eind vorig jaar ruim zes ton beschikbaar gesteld. De gemeente verwacht dat de sanering ondanks al het gedoe in de tweede helft van 2021 plaatsvindt.

Ook is afgesproken dat de gemeente ’breder gaat kijken bij het huisvesten van statushouders’, zo meldt een woordvoerder. Ze hoeven als het om nieuwe woningen gaat niet per se op Blekersveld komen te wonen. Ook voor landgoed Dennenheuvel in Bloemendaal zijn plannen voor sociale woningbouw. Van de tachtig woningen daar zou eenderde tot het sociale deel moeten behoren en daar kunnen ook statushouders gaan wonen.

Aantal statushouders

Wat betreft de statushouders meldde verantwoordelijk wethouder Susanne de Roy van Zuidewijn de gemeenteraad december vorig jaar dat de lijst met statushouders die op een woning wachten in Bloemendaal is geslonken naar zeventien. Eerder waren dat er 68. De achterstand bij het onderdak verschaffen van statushouders zou dus zijn geslonken.

3 thoughts on “HD: Slot om Blekersveld blijft voorlopig nog zitten. Hoorzitting over bouw van woningen voor statushouders”

    1. Ja Frederik, helemaal mee eens. Morgen zal ik namens het bestuur van de stichting Blekersveldgroen maar weer eens een mail naar de raadsleden sturen. Hierin zal het laakbaar handelen van het college in het kader van de besluitvorming over het saneringskrediet aan de orde worden gesteld. Jammer dat de Bloemendaalse raad zich keer op keer laat verleiden tot het nemen van besluiten op basis van emotie en niet op basis van feitenkennis.

  1. Ja Frederik, helemaal mee eens. Morgen zal ik namens het bestuur van de stichting Blekersveldgroen maar weer eens een mail naar de raadsleden sturen. Hierin zal het laakbaar handelen van het college in het kader van de besluitvorming over het saneringskrediet aan de orde worden gesteld. Jammer dat de Bloemendaalse raad zich keer op keer laat verleiden tot het nemen van besluiten op basis van emotie en niet op basis van feitenkennis.