HD: Omwonenden Oldenhove in Overveen sceptisch over aangepast plan voor huisvesting statushouders

Posted on

Bron; Haarlems Dagblad | Willemien Schenkeveld

Eerst zien dan geloven, reageert een woordvoerder van omwonenden van Oldenhove op de aangepaste plannen voor dit leegstaande verzorgingshuis in Overveen.

Onder druk van de gemeenteraad heeft het college de plannen deze week aangepast. Het oorspronkelijke idee was om Oldenhove het eerste jaar ter beschikking te stellen aan het COA voor de huisvesting van 150 tot 180 statushouders, en er na dat eerste jaar ook andere urgente woningzoekenden te gaan huisvesten. De eerste fase van dit plan wordt nu overgeslagen. Vanaf het begin komen er maximaal negentig statushouders en verder andere woningzoekenden.

Buurtbewoner Floris Kaspers moet het allemaal nog maar zien. „Dit totaal nieuwe plan is op één avond tot stand gekomen door hoofden te tellen in de gemeenteraad. Maar er is nog helemaal geen financiële of andere onderbouwing voor.”

Bovendien zal het uitgewerkte nieuwe plan pas na de komende gemeenteraadsverkiezingen klaar zijn. „Dus wie weet hoe de verhoudingen in de raad dan zijn.” Verder is hem nog onduidelijk hoe het met de bouw van dertig woningen voor statushouders op het Blekersveld staat.

Het college kondigt aan dat er sowieso extra budget aan de gemeenteraad zal worden gevraagd. In de nieuwe opzet verloopt de aanpassing van Oldenhove niet meer kostenneutraal voor Bloemendaal. In het oorspronkelijke plan zou het COA het eerste jaar alle kosten voor zijn rekening nemen.

Oldenhove is onderdeel van regionale afspraken. In de regio is afgesproken dat de grotere gemeentes zoals Haarlem en Haarlemmermeer asielzoekers opnemen. De kleinere gemeentes, zoals Bloemendaal, zetten zich in om zo snel mogelijk meer statushouders (mensen die in Nederland mogen blijven) te huisvesten dan conform de taakstelling nodig is. Hun verblijf in Oldenhove is tijdelijk: ze zijn in afwachting van definitieve huisvesting.