HD: Negentig statushouders in Oldenhove. Wethouder vermindert aantal statushouders na druk uit de buurt en de gemeenteraad

Posted on

Bron: Haarlems Dagblad | Arthur de Mijttenaere

In het vroegere verzorgingshuis Oldenhove in Overveen komen negentig statushouders te wonen, plus nog een aantal andere urgent woningzoekenden. Onder druk vanuit de buurt en de gemeenteraad ziet het college van B en W er van af in Oldenhove 150 tot 180 statushouders te huisvesten.

Dit compromis, een amendement van PvdA, GroenLinks, en D66, kreeg donderdagavond dankzij het CDA een meerderheid. Het voorstel gaat de gemeente geld kosten. Het oorspronkelijke plan was dat de opvang van statushouders in Oldenhove kostendekkend zou zijn, maar dat gaat wethouder Susanne de Roy van Zuidewijn met deze afgeslankte opvang niet lukken.

Het leek een beetje op goochelen met getallen, donderdagavond in het gemeentehuis. De vergadering verliep door twee positief geteste raadsleden digitaal, maar de overige zeventien raadsleden waren naar het gemeentehuis gekomen om met elkaar over dit beladen onderwerp te overleggen.

Het college was gedwongen water bij de wijn te doen. Eerder op de avond wilde De Roy van Zuidewijn nog 120 statushouders huisvesten plus nog zestig andere woningzoekenden. Maar zij kwam – na een schorsing van de vergadering- op deze tweede versie van haar plan terug. Vervolgens omarmde ze het amendement van PvdA, GroenLinks en D66 dat uitgaat van minder statushouders.

Er is in de raad veel twijfel of in Oldenhove 150 tot 180 mensen ’op humane wijze’ kunnen wonen. Als er volgens objectieve maatstaven meer mensen kunnen worden gehuisvest, komt De Roy van Zuidewijn daar op terug. Zij zal dit dan eerst voorstellen aan de gemeenteraad.

Het compromis is het voorlopige sluitstuk van een heftige discussie over de regionale opvang van statushouders, die niet gekoppeld zijn aan de gemeente Bloemendaal. Bloemendaal vangt jaarlijks dertig tot veertig mensen uit deze doelgroep op, maar de statushouders van Oldenhove zijn aan andere gemeenten dan aan Bloemendaal gebonden.

Tegenstanders van dit nieuwe plan zijn de VVD, Liberaal Bloemendaal, Hart voor Bloemendaal en Zelfstandig Bloemendaal. Zij hebben twijfels over de financiële onderbouwing en willen het huisvesten van statushouders koppelen aan een stop op het bouwplan van tijdelijke woningen op Blekersveld.

Over de kosten van de opvang voor de gemeente is nog niets te zeggen. Het nieuwe plan moet eerst worden doorgerekend.