HD: Mogelijk statushouders in verzorgingshuis Oldenhove. De buurt is nog niet geïnformeerd over deze nieuwe bestemming

Posted on

Bron: Haarlemsdagblad |Willemien Schenkeveld en Arthur de Mijttenaere

Verzorgingshuis Oldenhove in Overveen wordt waarschijnlijk geschikt gemaakt voor statushouders en andere woningzoekenden. Op welke termijn de statushouders zullen arriveren is nog niet duidelijk.

De gemeente Bloemendaal is hierover in overleg met de eigenaar, de zorginstelling Sint Jacob.

Wethouder Susanne de Roy van Zuidewijn (CDA) zegt dat er een groot beroep wordt gedaan op alle gemeenten in Nederland voor de huisvesting van statushouders.

De Roy van Zuidewijn: ,,In deze regio is een afspraak gemaakt dat de grote gemeenten Haarlem en Haarlemmermer zich inspannen om extra asielzoekers op te vangen en daarbij is aan de andere gemeenten gevraagd om extra statushouders op te nemen. Ik denk dat Bloemendaal zich niet onbetuigd moet laten, hoe onwaarschijnlijk lastig het ook is.’’

Een woordvoerder van Sint Jacob stelt dat er positief vanuit de zorg is gereageerd op het gemeentelijke verzoek het gebouw te huren. De HOED (huisartsen onder een dak) in Oldenhove op de begane grond blijft dan bestaan.

Het vroegere verzorgingshuis aan de Dompvloedslaan, gebouwd in de jaren tachtig, lijkt goed geschikt voor tijdelijk woningzoekenden. Oldenhove is al sinds 2015 niet meer in gebruik om ouderen te huisvesten. Leegstandsbeheerder Camelot verhuurt er momenteel 25 kamers, van de in totaal ongeveer negentig kamers.

De gemeente Bloemendaal neemt de rol over van Camelot en gaat dan het hele complex huren, alle kamers en de gemeenschappelijke ruimten. Namens Sint Jacob moet het College Sanering Zorginstellingen nog wel groen licht geven voor deze verhuur.

Opnieuw gebruiken

Sint Jacob wil het gebouw in de toekomst opnieuw gebruiken voor ouderenzorg. Deze ontwikkeling staat op dit moment stil, omdat er nu geen dringende behoefte is aan huisvesting voor zorgbehoevende ouderen. De verwachting is dat de vraag naar woningen voor ouderen die zware zorg behoeven, er over enkele jaren wel zal zijn.

De buurt is nog niet geïnformeerd over deze nieuwe bestemming, waarover de wethouder in de laatste raadsvergadering een mededeling deed. De politieke partij Hart voor Bloemendaal zit vol vragen en vindt ’dat deze wethouder dat zo maar tussen neus en lippen door vertelt in de vorm van een mededeling zeer onhandig’.