HD: Jan Snel gaat appartementen bouwen op Blekersveld in Overveen. ’De flexibele woningen zijn in acht weken klaar’

Posted on

Bron: Haarlemsdagblad | Arthur de Mijttenaere

De beoogd bouwer van de zestig appartementen op Blekersveld in Overveen is Jan Snel uit Montfoort, een aannemer gespecialiseerd in flexibele woningen. De bouwer doet zijn naam eer aan: inclusief grondwerkzaamheden zijn de woningen in acht weken klaar.

De bouw gaat zo snel omdat het ’modulaire bouw’ betreft. Als op Blekersveld de riolering wordt aangelegd, wordt tegelijkertijd in de fabriek de woning in elkaar gesleuteld. Het plaatsen van een woning, inclusief aansluiting op het riool en het elektriciteitsnetwerk, duurt volgens een woordvoerder van het bouwbedrijf per woning om en nabij een half uur.

De feitelijke bouw mag dan snel gaan, voor alle procedures geldt een ander verhaal. Het ontwerp- bestemmingsplan ligt ter inzage, maar de buurtbewoners hebben diverse procedures tegen de bouw aangespannen.

Het gaat om twee keer dertig woningen. De grond blijft eigendom van de gemeente Bloemendaal. Henk Schell van de PvdA, een groot voorstander van de komst van deze sociale woningen voor onder anderen statushouders, vindt het zinvol als een woningbouwcorporatie bij de ontwikkeling wordt betrokken.

In Bloemendaal ligt het voor de hand dat Brederode Wonen, de grootste corporatie in de gemeente, deze rol vervult, maar directeur-bestuurder Jan Wim Franken houdt de boot voorlopig af. De nieuwe woningen op Blekersveld hebben het etiket ’tijdelijk’ en dat is voor een corporatie niet zo aantrekkelijk.

Zonder resultaat

Eerder heeft Brederode Wonen om tafel gezeten met de gemeente om over Blekersveld te praten, maar dat leidde niet tot resultaten. ,,Met als reden dat de gemeente op dat moment geen vastgestelde prijs voor de grond wilde afspreken.’’ Franken houdt de deur nog op een klein kiertje. ,,Als Bloemendaal er helemaal niet uitkomt, willen wij wel weer praten.’’

Zonder garantie om de grond te kunnen kopen voor een vastgestelde prijs, stapt een corporatie als Brederode Wonen niet in zo’n project. Het is dan aan een ontwikkelaar of aannemer om die huizen te bouwen, waarna een beheerder, bijvoorbeeld Villex Vastgoedbescherming, de woningen onder haar hoede kan nemen. Villex is gespecialiseerd in leegstandsbeheer: het bedrijf verhuurt tijdelijk woningen die voor sloop op de nominatie staan.

Mochten de tijdelijke woningen, vijftien jaar na de oplevering, worden afgebroken om plaats te maken voor permanente woningen verandert de situatie. Op dat moment schuift Brederode Wonen graag weer aan bij de onderhandelingstafel

Voor nieuwe woningbouwprojecten in Bloemendaal is de afspraak dat eenderde van de huizen gaat vallen onder sociale woningbouw. Bij het woningbouwproject op landgoed Dennenheuvel, met 83 nieuwe huizen, wil Brederode wel eigenaar worden van de nieuwe sociale woningen die daar verschijnen. De corporatie is daarover in gesprek met de eigenaar, de kloosterorde de Zusters van de Goede Herder.

Bij het grote woningbouwproject Park Vogelenzang (driehonderd woningen) is corporatie Pré Wonen in beeld.

Woningbezit

Brederode Wonen bezit in Bloemendaal ruim negenhonderd woningen. In de hele gemeente staan 10.166 huizen, waarvan er 1802 in het bezit zijn van woningcorporaties.