HD: Politiek ’overvallen’ door komst statushouders in Oldenhove ’Had er geen communicatieplan voor de buurt moeten worden gemaakt?’

Posted on

Bron: Haarlemdagblad | Arthur de Mijttenaere

Politieke partijen in Bloemendaal zijn overvallen door de mededeling van wethouder Susanne de Roy van Zuidewijn (CDA) dat er statushouders in Oldenhove komen wonen. De omwonenden van Oldenhove hebben dinsdag een brief in de bus gekregen dat er een digitale informatieavond komt over hun toekomstige buren.

In de brief staat dat de statushouders in het voormalige verzorgingshuis worden gehuisvest vanwege de dringende behoefte aan woningen en het beroep dat op kleinere gemeenten is gedaan om statushouders onderdak te verschaffen. De bewonersbrief laat de vragen om hoeveel statushouders het gaat en wanneer ze zullen arriveren onbeantwoord.

De mededeling over deze nieuwe bewoners van De Roy van Zuidewijn kwam, tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag, sommige raadsleden koud op hun dak vallen. Het meest geschrokken lijkt Rob Slewe van Zelfstandig Bloemendaal, die er een aparte gemeenteraad aan wil wijden. ,,Heeft dit gevolgen voor de bebouwing van Blekersveld?’’, vraagt Slewe zich af. Op Blekersveld komen ook appartementen voor statushouders.

Meer informatie

Met zijn vraag voor een extra gemeenteraad over dit onderwerp staat Slewe (voorlopig) alleen, wel hebben andere raadsleden ook behoefte aan meer informatie. D66’er Erik Alexander Kempenaar stelt de vraag of Oldenhove de enige locatie is waar statushouders terecht kunnen. ,,Of zijn er in andere kernen van Bloemendaal ook locaties denkbaar?’’ Ook willen de Democraten weten tot wanneer de statushouders op Oldenhove blijven en om hoeveel mensen het gaat.

De VVD is eveneens overvallen door het nieuws over de nieuwe tijdelijke bewoners. Fractievoorzitter Albertine Zoetmulder zegt dat ze niet meer weet dan wat in Haarlems Dagblad heeft gestaan. Ze zet haar vraagtekens bij de manier van communiceren van de wethouder. ,,Is er wel nagedacht over een communicatieplan?’’, vraag ze zich af.

Donderdag was de mededeling van de wethouder in de raad, vijf dagen later viel de informatiebrief bij de buurtbewoners op de deurmat. Zoetmulder wil bij de eerstvolgende vergadering met de wethouder, tijdens de commissie samenleving op 1 december, haar hier vragen over stellen.

Goeddeels leeg

Oldenhove staat nu goeddeels leeg. Er is een HOED (Huisartsen onder een dak) gevestigd en 25 van de negentig kamers zijn tijdelijk verhuurd via leegstandsbeheerder Camelot. Oldenhove is al sinds 2015 niet meer in gebruik als huisvesting voor zorgbehoevende ouderen.

Informatieavond

De digitale informatieavond is 25 november van 18.00-19.30 uur. Aanmelden kan via flexwonen@bloemendaal.nl.