HD: ‘Kleine Bijdrage aan een enorm probleem

Posted on

 Susanne de Roy van Zuidewijn (CDA) en Henk Wijkhuisen (D66) zijn als wethouder verantwoordelijk voor de woningbouw op Blekersveld. De Roy van Zuidewijn vat de urgentie in één zinnetje samen: ,,Wat wij doen, is een kleine bijdrage leveren aan een enorm probleem.’’

Het enorme probleem is de enorme woningnood in deze regio. Niet alleen is er behoefte aan woningen voor Bloemendaalse statushouders, maar ook studenten, gescheiden mensen en starters hebben dringend behoefte aan een dak boven hun hoofd. Wijkhuisen noemt zijn eigen dochter: ,,Zij zou blij zijn met zo’n nieuwe woning op Blekersveld.’’

Het college van B en W, zegt De Roy van Zuidewijn, is op de locatie Blekersveld uitgekomen na een besluit van de gemeenteraad. De VVD en drie eenpersoonsfracties zijn het met dat besluit weliswaar oneens, maar voor de Roy van Zuidewijn is de keuze glashelder. ,,Wij voeren de wens van de raad uit.’’ Eerder was de Zomerzorgerlaan in het vizier als woningbouwlocatie maar die is afgevallen in de gemeenteraad.

De belangrijkste kritiek vanuit de buurt is dat een eerdere belofte van de gemeente, dat er een parkje zou komen op het terrein, in de prullenbak is verdwenen. Beide wethouders zeggen dat zij niets kunnen terugvinden over een dergelijke toezegging.

De Roy van Zuidewijn vindt dat de gemeente geenszins doof is voor alle bedenkingen. Er zijn nu dertig en later nog eens dertig woningen gepland. ,,Daarbij is de bouwhoogte van drie naar twee lagen gegaan.’’

Zo is ook de ontsluiting van het nieuwe wijkje verplaatst om tegemoet te komen aan de wensen van de omwonenden. ,,Wij luisteren wel degelijk naar de buurt. Een groenplan zorgt ervoor dat de nieuwbouw in een groene omgeving komt.’’

Volgens Wijkhuisen is het woningbouwplan een verdergaande ontwikkeling in een gebied dat vroeger in z’n geheel groen was, waar de naam Blekersveld nog aan herinnert. In de jaren negentig van de vorige eeuw zijn de huidige woningen van Blekersveld neergezet. ,,Ik weet dat er toen vanuit de buurt ook weerstand bestond tegen de bouw van die huizen.’’

Volgens Wijkhuisen is laatst in de raadscommissie gezegd, ’dat de narigheid met de sociale woningbouw wordt gestald op Blekersveld’. Hij heeft geen enkel begrip voor zo’n opmerking. ,,Dat steekt me, het gaat om de huisvesting van jouw en mijn kinderen.’’

Spijtig

De Roy van Zuidewijn vindt het meer dan spijtig dat de buurt zo’n harde oppositie voert. De woningen zijn onder meer nodig voor de statushouders die nu op landgoed Dennenheuvel verblijven. De gebouwen op dat landgoed worden gesloopt voor (sociale) nieuwbouwhuizen.

De taakstelling voor de gemeente vanuit het Rijk is om dit jaar 34 statushouders te huisvesten. Door een achterstand van vorig jaar moet er in 2021 in Bloemendaal voor zo’n kleine zestig statushouders onderdak worden gevonden. In de laatste maanden van dit jaar moeten nog dertig mensen een sleutel van hun nieuwe woning krijgen.