HD: Boosheid over ‘gebroken belofte’ Bloemendaal

Posted on

Bron: Haarlemsdagblad | Arthur de Mijttenaere

 De Geus en Valster hebben hun hoop gevestigd op het CDA, omdat deze partij bewonersparticipatie bij woningbouw hoog in het vaandel heeft staan. De twee Bloemendalers voelen zich bedrogen door de lokale overheid.

Ze wonen allebei al jarenlang in het geliefde buurtje Blekersveld. Ze zeggen dat de gemeente ze heeft voorgespiegeld dat, op het braakliggende landje tussen de Westelijke Randweg en hun buurt, een parkje zou komen. Hun verontwaardiging is groot dat er nu eerst dertig en later zestig appartementen op deze plek zijn gepland.

Volgens Valster is de aanleg van het parkje al beloofd toen hij zijn huis als eerste bewoner in 1995 kocht. Valster zegt dat het landje van Blekersveld plots in beeld is gekomen als woningbouwlocatie, toen een stuk land bij de Zomerzorgerlaan als eerstaangewezen plek afviel als locatie voor huizenbouw. Daarna kwam woningbouwlocatie nummer twee voorbij, studentencomplex 1828 aan de Westelijke Randweg, maar dat voorstel is na weerstand uit de buurt eveneens van tafel gehaald.

Met Blekersveld zet het college van B en W door, maar ze stuiten op het hardnekkige verzet van de buurtbewoners die zich hebben verenigd in de Stichting Blekersveld Groen.

Valster en De Geus bewandelen alle juridische wegen om de woningbouw te belemmeren. De eerste uitspraak, waarop nu wordt gewacht, is een uitspraak van de Raad van State over de sanering van de vervuilde grond van Blekersveld.

Valster en De Geus zeggen dat aan de besluitvorming rond het project werkelijk van alles mis is. Wat vooral steekt, is dat er in hun ogen geen enkele inspraak van bewoners heeft plaatsgevonden.

De Geus: ,,Op een informatieavond hebben te horen gekregen dat het was aangewezen als plek voor woningbouw. Er was geen enkele discussie mogelijk.’’

Een kleine meerderheid in de raad lijkt voor de woningbouw te zijn, maar De Geus en Valster hebben de hoop dat het tij nog kan worden gekeerd. Donderdagavond neemt de gemeenteraad een besluit over het ontwerpbestemmingsplan ’Blekersveld Overveen’.

De Stichting Blekersveld heeft daarnaast nog meer ijzers in het vuur. Valster denkt dat de rechter de gemeente Bloemendaal zal terugfluiten. ,,Ik heb vertrouwen in de rechterlijke macht. Maar wat mij betreft is mijn vertrouwen in de gemeente Bloemendaal tot nul gekelderd. Ik vind dat we worden besodemieterd, terwijl ik veertig jaar zelf ook bij de overheid, de provincie, heb gewerkt. ’’

Blekersveld bestaat nu uit een straat die door de speelse bouw beter een buurtje kan worden genoemd. Het zijn 44 woningen: acht koophuizen, twaalf sociale huurwoningen en 24 hat-eenheden (ook sociale huur). Statushouders zijn bekend in de buurt, want die hebben er al vaker korte of langere tijd gewoond.

Het veldje waar de nieuwbouw is gepland, ligt tussen de al bestaande bebouwing en de Westelijke Randweg. Op deze plek is altijd het geruis te horen van het voorbijsnellende autoverkeer. Het lawaai wordt door een geluidswal dermate gedempt dat woningbouw mogelijk is.

Het landje, volgens oudere Bloemendalers was het ooit een vuilstort, ligt al jaren braak. De gemeente heeft bij de ingang een hek geplaatst omdat de grond verontreinigd is. Kinderen worden er zo van weerhouden om er te spelen.