HD: Buurt fel tegen komst grote groep statushouders in Overveen. ’Driehonderd is te veel voor ons dorp’

Posted on

Bron: Haarlems Dagblad | Arthur de Mijttenaere

Buurtbewoners zijn fel tegen de komst van een grote groep statushouders in Overveen. Ze zijn verontrust dat een grote groep van mogelijk driehonderd statushouders het leven in de rustige buurt ontwricht. ,,Dat leidt tot ellende’’, denkt woordvoerder Floris Kaspers.

Kaspers woont aan de Vrijburglaan voert het woord namens een grote groep buurtgenoten. Zondag hebben veel buurtgenoten overleg met elkaar gevoerd over de komst van statushouders op twee locaties: in de toekomstige nieuwbouw van Blekersveld en in het vroegere verzorgingshuis Oldenhove.

Kaspers benadrukt niet tegen de komst van statushouders te zijn, maar het bezwaar is dat de groep te groot is. In Oldenhove zijn 150-180 kamers beschikbaar voor alleenstaande statushouders en stellen. Op Blekersveld zijn dertig te bouwen woningen ook voor deze groep bestemd.

Te grote druk

Kaspers: ,,In een kleine buurt als dit zonder verdere voorzieningen zijn dit te veel mensen. Dat geeft een te grote druk op de buurt. Het is een verkeerde keuze, ook omdat de gemeente Bloemendaal Oldenhove overgeeft aan het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers). Het COA gaat statushouders uit de hele regio huisvesten.’’

,,In Oldenhove zijn het kleine kamertjes en wordt het op de gang douchen’’, zegt Kaspers. ,,De bewoners hebben niks om handen en dat heeft veel gevolgen. Het zijn vaak mensen met trauma’s zonder verdere dagbesteding die van weinig geld moeten zien rond te komen.’’

De Overvener erkent dat Oldenhove als locatie geschikt is om statushouders op te vangen. Maar het het aantal mensen moet flink naar beneden en het moet in zijn ogen een gemixte groep worden, met studenten en statushouders. ,,De nieuwkomers kunnen dan goed integreren. Zoals dat op Landgoed Dennenheuvel in Bloemendaal ook is gelukt.’’

Kaspers onderschrijft dat de gemeente de plicht heeft om statushouders te huisvesten. ,,Maar Oldenhove is een extraatje voor de regio. Ook statushouders, waarvan de opvang moet worden geregeld door andere gemeenten, komen hier te wonen.’’

Wat de omwonenden behoorlijk dwarszit is het nieuwbouwplan voor Blekersveld, ook in Overveen. Daar worden dertig woningen gebouwd voor statushouders die nu nog op Dennenheuvel verblijven.

Tegen dat plan zijn van meet af aan felle protesten en Kaspers zegt dat de huisvesting van de nieuwkomers in samenhang moet worden bezien. ,,Zet het nieuwbouwplan voor Blekersveld in de koelkast en geef de Bloemendaalse statushouders onderdak in Oldenhove.’’

Blekersveld staat volgens hem door alle procedures vanuit de buurt toch op losse schroeven. ,,Ook D66 is aan het schuiven met z’n mening erover. Later vandaag (maandag) hebben wij contact met D66 hierover. Op Blekersveld kunnen best woningen worden neergezet, maar dan na een goede inspraak vanuit de buurt.’’

Verkiezingen

Kaspers snapt niet dat het college van B en W zo’n verstrekkend besluit pal voor de verkiezingen neemt, terwijl de buurt in zijn ogen helemaal geen inspraak heeft gehad. ,,Het is niet logisch, om zo’n besluit er vlak voor de verkiezingen door te drukken. De verantwoordelijk wethouder, Susanne de Roy van Zuidewijn, is straks weg.’’

De buurtbewoners gaan flyeren over de plannen voor Oldenhove en hun bewaren. Komende woensdag praat de commissie samenleving over het plan en op 3 februari valt in de gemeenteraad het definitieve besluit over de huisvesting van statushouders op Oldenhove.