NHN: Overveners vrezen voor overlast door komst statushouders naar Oldenhove

Posted on

Bron NH Nieuws | Marieke Pijlman & Paul Tromp 

Een groep Overveners is zeer bezorgd over de plannen van de gemeente Bloemendaal om zo’n 150 tot 180 statushouders in voormalig woonzorgcomplex Oldenhove onder te brengen. Vooral de grote hoeveelheid, voornamelijk alleenstaande, mannen die in relatief kleine ruimtes komt te wonen, baart hen zorgen. “Er is hier in de omgeving niks te doen voor ze. Het is een grote groep en we vrezen voor overlast in dit kleine buurtje”, aldus Floris Kaspers, woordvoerder van het Comité Bezorgde Overveners.

Onlangs werden de omwonenden op de hoogte gesteld door het Bloemendaalse college over de plannen voor Oldenhove. Het voornemen is om de locatie uit handen te geven aan het COA (Centraal Orgaan Asielopvang) voor een periode van 1 jaar, vanaf begin maart. De gemeente heeft met de eigenaar van het pand, stichting Sint Jacob, de intentie uitgesproken om het pand 10 jaar te huren. Na het eerste jaar mogen er naast statushouders ook andere urgente woningzoekenden komen wonen.

Zorgen

De groep van zo’n 50 Overveners voelt zich niet serieus genomen door de gemeente. Ze verwijten wethouder De Roy van Zuidewijn bijvoorbeeld dat de communciatie over het onderwerp minimaal is geweest en dat ze nu voor het blok worden gezet.

Kaspers vraagt zich af wat de invloed op de buurt zal zijn, als Oldenhove alleen als een tussenstation voor de statushouders zal dienen. “Ze komen niet in de gemeente Bloemendaal wonen, ze zijn hier tijdelijk. Dus ze gaan ook niet investeren in deze omgeving, aangezien ze later weer ergens anders geplaatst zullen worden.”

Oldenhove heeft veel kleine ruimtes met voorzieningen op de gang. Kaspers denkt niet dat dit een ideale oplossing is voor de statushouders. “We hebben Dennenheuvel gezien. Daar zaten eerst alleen statushouders en dat was geen succes. Later zijn daar ook Bloemendaalse woningzoekenden bij geplaatst. Dat gaat nu goed daar en wij denken dat het ook beter is als in Oldenhove vanaf het begin niet alleen maar statushouders komen, maar ook woningzoekenden.”

Reactie wethouder

Wethouder Susanne de Roy van Zuidewijn zegt begrip te hebben voor de zorgen van de omwonenden en er alles aan te zullen doen om die weg te nemen. “Er is daar straks een goede huismeester aanwezig, er zullen stewards rondlopen en als er iets aan de hand is, zullen we direct handelen.” Ze geeft aan dat er ook buurtbewoners zijn, die graag mee willen denken en mee willen helpen om de opvang van de statushouders zo goed mogelijk te laten verlopen. “We hebben iedereen proberen te informeren via brieven of digitaal.”

Dat het allemaal zo snel geregeld moet worden, heeft volgens de wethouder niets met de verkiezingen te maken. “We kennen allemaal de verhalen van de overvolle AZC’s. We moeten helpen die te ontlasten en zorgen dat deze mensen hun leven snel weer op kunnen pakken. We hebben te maken met een groot maatschappelijk probleem, waar dringend een oplossing voor nodig is. Het is goed dat we als Bloemendaal kunnen laten zien dat we deze taak op ons kunnen nemen. ”

Dat de groep in het eerste jaar uit zo’n 150 tot 180 statushouders bestaat, heeft te maken met de vraag van het COA. “Dat was voor het COA het kritische aantal om goed op te kunnen starten en het project goed te kunnen begeleiden”, aldus de wethouder. “Overigens gaat het om statushouders en niet om asielzoekers. Het zijn dus mensen die al op zoek kunnen gaan naar een baan en de taal kunnen leren. Hoe meer we ze daarbij helpen, hoe sneller ze hun leven weer op kunnen pakken. Laten we zorgen voor een ‘positieve flow’.”

Blekersveld

De gemeente Bloemendaal begint deze week nabij Oldenhove ook met het kappen van bomen op Blekersveld om ruimte te maken voor woningbouw voor statushouders. Maar of daar uiteindelijk ook echt gebouwd gaat worden, is nog niet zeker. Kaspers vindt het niet sjiek dat er al wel begonnen wordt met het kappen van dit natuurgebied. “We dachten eigenlijk dat met de keuze voor Oldenhove, er een streep zou kunnen door Blekersveld, maar niet dus.”

De Overveners vragen de gemeente in een brandbrief om aandacht voor hun zorgen. “Dit plan mag er gewoon niet zo vlak voor de verkiezingen doorheen gedrukt worden en als bewoners willen we erbij betrokken worden. Hier is draagvlak voor nodig.”

Woensdag vergadert de raadscommissie over Oldenhove, op 3 februari wordt het in de raad besproken.