Haarlem105: Onderzoek: vertrouwen in lokale politiek ver te zoeken onder inwoners van Bloemendaal

Posted on

Bron: Haarlem105 |

De Bloemendaalse politiek krijgt een 4,8 als rapportcijfer van haar inwoners over het beleid van de afgelopen vier jaar. Daarmee behoort Bloemendaal tot één van de laagst scorende gemeenten van Noord-Holland. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Kieskompas, uitgevoerd in opdracht van NH Nieuws/Haarlem105. 

Vier op de vijf Bloemendalers zeggen niet veel tot heel weinig vertrouwen te hebben in het lokale bestuur. Zo’n tachtig inwoners deden mee aan het onderzoek van Kieskompas.

Ruim de helft van de geënquêteerden geeft aan de lokale politiek te volgen en bijna negentig procent vindt de lokale Bloemendaalse politiek ook echt belangrijk. Opvallend is dat veel Bloemendalers aangeven dat de gemeente er te weinig aan doet om in contact te komen met haar inwoners en dat besluiten onvoldoende worden uitgelegd.

Oldenhove en Blekersveld

Dat laatste werd wel duidelijk rondom het besluit van het Bloemendaalse college om statushouders te huisvesten in voormalig woonzorgcomplex Oldenhove in Overveen. Een deel van de omwonenden voelde zich daardoor overvallen en vond dat de wethouder te laat en onvolledig met de buurt communiceerde over het onderwerp. Alle Bloemendaalse politieke partijen vinden dat dat in het vervolg ook beter moet.

Ook rondom de bouw op het Blekersveld kwamen burgers en politiek tegenover elkaar te staan. De gemeente was al begonnen met het bouwrijp maken van de grond om daar enkele tientallen woningen voor statushouders te bouwen. Omwonenden maakten daar bezwaar tegen en probeerden tevergeefs de bomenkap te voorkomen bij de rechter. Ze voelen zich nog steeds door de gemeente buitenspel gezet, omdat er geen participatieproces is geweest over het onderwerp.

Muziekfestival Elswout

Een ander onderwerp wat veel emoties losmaakte in Bloemendaal tijdens de afgelopen vier jaar, was de mogelijke komst van een groot muziekfestival op landgoed Elswout. Maar liefst 6.000 mensen maakten via een petitie bezwaar tegen de komst van het evenement, omdat het ten koste zou gaan van de natuur. Het Bloemendaalse college stond er aanvankelijk niet onwelwillend tegenover. Staatsbosbeheer besloot er uiteindelijk geen toestemming voor te verlenen.

Thema’s voor de komende vier jaar

In het onderzoek van Kieskompas wordt de inwoners van Bloemendaal ook gevraagd naar hoe de gemeente heeft gehandeld rondom een aantal actuele thema’s. Zo vindt een meerderheid van de Bloemendalers dat er de afgelopen jaren te weinig woningen zijn gerealiseerd voor jongeren en zouden villa’s best gesplitst mogen worden om de woningnood terug te dringen.  Of het centrum van Bloemendaal een opknapbeurt nodig heeft, of dat er in heel Bloemendaal niet harder dan 30 km/uur gereden mag worden, daar zijn de meningen wat meer over verdeeld.