Aanslag gemeentelijke belastingen 2022

Posted on

Beste lezer,

Afgelopen week viel weer de jaarlijkse aanslag Gemeentelijke belastingen / WOZ-beschikking in de brievenbus.

Riool- en Afvalstoffenheffing.

U kunt bezwaar maken tegen deze afvalstoffenheffing. Gebleken is dat de Gemeente Bloemendaal teveel belastingen int, en dus winst maakt op de riool en afvalstoffenheffing (zie dit artikel in Binnenlands Bestuur). Als u geen bezwaar maakt, kunt u achteraf geen teruggave krijgen. Het is dus van belang dat u bezwaar maakt tegen deze afvalstoffen heffing. U kunt op deze LINK, een model bezwaarschrift downloaden. Vul deze in en voeg een kopie van uw aanslagbiljet bij en stuur deze naar de gemeente Bloemendaal.

WOZ

Het is natuurlijk altijd mogelijk om bezwaar te maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde. Er zijn online veel aanbieders die gratis voor je bezwaar maken over de hoogte van de WOZ. Mocht de WOZ worden aangepast dan krijgen zij een vergoeding van de gemeente Bloemendaal.

De eerste drie die we vinden in google zijn:

  1. Maak WOZ Bezwaar
  2. Eerlijke WOZ
  3. WOZ wet

Maar er zijn er nog vele anderen