Gemeenteraadsverkiezingen 2022-2026; Jouw stem maakt het verschil!

Posted on

De bouwplannen op het Blekersveld te Overveen hebben veel stof doen opwaaien. De media zat er bovenop en wat was het spannend. Slecht een kleine meerderheid steunde de dictatoriaal opgelegde bouwplannen van dit college. Want de in de verkiezingsprogramma’s 2018-2022 door de “regerende” partijen beloofde participatie bleek slecht een loze belofte.

Als stichting hebben wij alles wat in ons vermogen lag gedaan om de bouw te voorkomen. Tot tweemaal toe hebben wij de gang naar de rechter gemaakt. Helaas kregen wij geen gelijk en werden kap en sanering van het Veld toegestaan. De kap vond plaats en de sanering zal binnenkort plaatsvinden. Het blijft in onze ogen bestuurlijk onbehoorlijk dat reeds nu tot uitvoering is overgegaan. Er zijn immers meerdere bezwaren tegen de bouwvergunning ingebracht. Wij blijven optimistisch en gaan er vanuit dat wij uiteindelijk in het gelijk zullen worden gesteld. Wij denken dat een definitief oordeel over dit geschil pas in hoger beroep door de Raad van State wordt geveld.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen.
Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Op basis van de uitslag zal een nieuwe raad worden gevormd en zullen wethouders worden (her)benoemd. Jullie kunnen als omwonenden het verschil maken. Door op een partij te stemmen die tegen bouw op het Veld is, kan welllicht een meerderheid worden verkregen om de bouwplannen alsnog stil te leggen.

Zoals blijkt uit onderstaand overzicht van de standpunten van partijen, kunnen twee zetels het verschil maken tussen wel of geen woningbouw op het Blekersveld. Het is Nu of Nooit

PARTIJ Zetels Voor tijdelijke Bouw Tegen tijdelijke Bouw Voor permanente bouw Tegen permanente bouw
CDA 3 Voor Voor
PvdA 1 Voor Voor
D66 3 Voor Voor
GL 3 Voor Voor
VVD 5 Tegen Tegen*
ZB 1 Tegen Tegen
HvB 1 Tegen Tegen*
LB 1 Tegen Tegen
VDB 1 Voor Voor
Totaal 19 11 zetels 8 zetels 11 voor 8 zetel

[*] Tenzij draagvlak in de buurt