Vierenhalve ton voor opvang statushouders in Oldenhove. ’Er komen geen Oekraïners in dit verzorgingshuis te wonen’

Posted on

Bron : Haarlemsdagblad | Arthur de Mijttenaere

Bloemendaal wil alvast vierenhalve ton uittrekken om verzorgingshuis Oldenhove geschikt te maken voor de opvang van negentig statushouders.

Dit heeft het college van B en W voorgesteld aan de gemeenteraad. Het college wil ook al met de werkzaamheden voor deze opvang beginnen. Op dit moment wonen er nog antikrakers in het vroegere verzorgingshuis aan de Dompvloedslaan in Overveen. Dat zijn er een stuk of twintig, veel minder dan er komen te wonen en er moeten voor de nieuwkomers bouwkundige voorzieningen worden getroffen.

De gemeente heeft nog niet het contract getekend met de zorgkoepel Sint Jacob, de eigenaar van het gebouw. Die onderhandelingen lopen nog, maar de gemeente spreekt uit dat het contract binnenkort van een handtekening zal worden voorzien.

Het huisvesten van statushouders wordt de verantwoordelijkheid van de gemeente, laat een woordvoerder weten. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de regie zou nemen. Maar dat gebeurt niet omdat er door ingrijpen van de gemeenteraad ook andere woningzoekenden in het verzorgingshuis gaan wonen. Het COA wordt wel betrokken bij de huisvesting, maar heeft geen leidende rol.

Naast negentig statushouders wordt er ook onderdak geboden aan andere urgent woningzoekenden. Dat worden welbewust geen Oekraïners, ’omdat deze doelgroep te veel verschilt met de doelgroep van statushouders’