Haarlem 105 Buurt Oldenhove opgelucht: meerderheid raad voor gemengde opvang

Posted on

Bron: Haarlem 105 | Marieke Pijlman

Buurtbewoners van voormalig woonzorgcomplex Oldenhove in Overveen zijn opgelucht dat een kleine meerderheid in de Bloemendaalse gemeenteraad vóór gemengde opvang van statushouders en andere woningzoekenden is. Gisteravond werd dit duidelijk in de commissie samenleving. “Ik heb wel mijn twijfels over de hoeveelheid van 150 mensen in Oldenhove”, zo vertelt buurbewoner Floris Kaspers. “Het lijkt me wel veel. Maar ik denk dat de uitkomst nu wel een kleine overwinning is voor de buurt. “

Al maanden wordt er flink gesteggeld over de opvang van statushouders in Oldenhove. Eerder stemde de raad al voor de opvang van statushouders, mits de regie in handen van de gemeente zou blijven. Later bleek de raad toch verdeeld vanwege de huurovereenkomst met Sint Jacob, de eigenaar van het pand. Een aantal partijen vond dat er teveel financiële risico’s aan vastkleven, omdat het niet duidelijk is in welke staat het pand verkeert en welke onverwachte kosten er nog zouden kunnen komen.

Gisteravond werd het onderwerp opnieuw in de commissie samenleving van de gemeenteraad besproken. Verschillende partijen reageerden verontwaardigd op de twee opties waar ze uit moesten kiezen. Namelijk instemmen met de opvang van 90 statushouders en 60 andere woningzoekenden, wetende dat er geen bouwtechnisch rapport van het pand is gedaan en ze voor financieel grote verrassingen kunnen komen te staan. De andere optie: tegenstemmen, in de wetenschap dat eigenaar Sint Jacob dan met het Centraal Orgaan Asielopvang (COA) een overeenkomst zou sluiten om 180 vluchtelingen in Oldenhove op te vangen, waarbij de regie in handen van het COA terecht zou komen. “We worden onder druk gezet, ik vind het pure chantage”, zo stelde raadslid Martin van de Bunt van Liberaal Bloemendaal.

Oorspronkelijke plan

In eerste instantie waren er plannen in Bloemendaal om 180 statushouders in Oldenhove op te gaan vangen, om zo aan de landelijke taakstelling voor de opvang van asielzoekers te voldoen. Een groep buurtbewoners kwam in opstand, omdat er grote twijfels waren over de leefbaarheid. “Het pand bestaat uit allemaal kleine kamertjes en er komen douche-gelegenheden op gang, ik vraag me wel af hoe dat in de praktijk zal uitpakken”, aldus Kaspers. Hij is blij dat het aantal van 180 is teruggeschroefd naar 150, waarvan 60 andere woningzoekenden. “Er komen hopelijk ook jonge mensen en gezinnen in.”

Kaspers, die niet tegen de opvang van statushouders is, wil vooral dat het op een goede manier gebeurt waarbij het zowel voor de statushouders zelf, als voor de buurt leefbaar is. Dat er nu ook een streep is gezet door containerwoningen voor statushouders op Blekersveld, verbaast hem niks. “De gemeente heeft daarin gewoon haar werk niet goed gedaan en is teruggefloten door een adviescommissie. We zijn wel opgelucht dat dat niet doorgaat.”

Definitief besluit volgt

Naast tegenstanders zijn er ook Bloemendalers die al wel vanaf het begin positief tegenover de plannen staan voor Oldenhove. Zo liet een andere buurtbewoner eerder al weten blij te zijn dat het pand weer in gebruik genomen zou worden en mensen een dak boven hun hoofd zouden krijgen.

Wanneer Oldenhove daadwerkelijk in gebruik genomen gaat worden is nog niet duidelijk. De gemeenteraad moet binnenkort een definitief besluit nemen waarna het pand gereed moet worden gemaakt.