HD: Negentig statushouders welkom in Oldenhove in Overveen. Een kleine meerderheid in de gemeenteraad zet het licht op groen

Posted on

Het licht gaat op groen voor de huisvesting van negentig statushouders en zestig andere urgent woningzoekenden in verzorgingshuis Oldenhove in Overveen. In een commissievergadering op het gemeentehuis tekende zich woensdagavond een meerderheid af voor dit plan.

De meerderheid bestaat uit tien raadsleden voor (D66, GroenLinks, CDA, PvdA, en Zelfstandig Bloemendaal). Negen raadsleden achten het plan niet rijp voor besluitvorming (Liberaal Bloemendaal en Hart voor Bloemendaal), of willen het nog bespreken in de fractie (VVD). D66 wil haast maken met een besluit en wil snel een extra raadsvergadering over Oldenhove.

Zelfstandig Bloemendaal is geswitcht van standpunt. In de vorige raadsvergadering was Rob Slewe van deze partij nog tegen dit plan maar nu stemde Slewe voor. Martin van de Bunt van Liberaal Bloemendaal omschreef dat als ’het pluche plakt’. Slewe is in beeld als toekomstig wethouder.

Op scherp

Het dossier sleept al maanden en is op scherp gezet door Sint Jacob, de eigenaar van het verzorgingshuis, en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). In een brief van meldt het COA dat de gemeente ook buitenspel kan komen te staan. Er wordt tussen het COA en Sint Jacob gepraat over een huurovereenkomst zonder de gemeente. Daarbij gaat het volgens dit plan om er 180 asielzoekers te huisvesten.

Met de brief voegt het COA weer een variant toe aan de reeks aantallen asielzoekers of statushouders die op deze plek een dak boven het hoofd kunnen krijgen. Floris Kaspers en Karin Schouten, twee insprekers uit Overveen, zeiden woensdagavond ’dat ze het spoor compleet bijster zijn’. Er zijn al zo veel aantallen genoemd dat ’niemand in Overveen er nog een touw aan kan vastknopen’.

De brief van het COA aan de gemeente zet de discussie onder druk, omdat het nieuwe college van B en W het huurcontract wel had willen tekenen, met een voorbehoud over de financiën. Bloemendaal betaalt jaarlijks 390.000 euro om het verzorgingshuis met negentig kamers te huren.

Gerard Metselaar van Hart voor Bloemendaal noemde de brief van het COA ’intimidatie’ en ’bluf’. ,,Als het COA een huurovereenkomst sluit met Sint Jacob moet het een overeenkomst sluiten met de gemeente. Daar kan het college gewoon nee tegen zeggen.’’

Martin van de Bunt van Liberaal Bloemendaal noemde de brief ’chantage’. Rolf Harder van de VVD wilde woensdagavond per se geen harde toon aanslaan in dit debat. Bij de vorige behandeling heeft die harde opstelling de VVD een rol in het toekomstige college gekost. D66 en GroenLinks sloten na dit laatste debat de liberalen uit van de college-onderhandelingen. ,,Ik ga me vanavond poeslief opstellen’’, aldus Harder. Hij wilde weten of de gemeente nog aan zet is, of dat Sint Jacob en het COA de gemeente ook gewoon kunnen passeren.

Regie kwijt

Wethouder Susanne de Roy van Zuidewijn bepleitte weer het grote belang van het huisvesten van de statushouders, omdat de azc’s overlopen. Zij stelde de keuze helder: als de raadsleden woensdagavond nee zeggen, dan raakt de gemeente de regie kwijt en worden de onderhandelingen over het huren van Oldenhove zonder de gemeente voortgezet. Een meerderheid, zo bleek, was het met haar eens.

Het is voor scheidende wethouder een klein succes. Een ander groot project van haar, de bebouwing van Blekersveld met flexwoningen voor statushouders, is gesneuveld tijdens de onderhandelingen voor een nieuw college.