Een gevalletje van: Zie je wel

Posted on

November 2020,  onderzoeksbureau BK ingenieurs uit Velserbroek komt met de laatste versie van de rapportage “Nader bodem- en verkennend asbestonderzoek Blekersveld te Overveen”. Drie definitieve versies gingen hieraan vooraf. In dat laatste definitieve rapport klare taal over de aanwezigheid van asbest op het Veld. Er komt geen asbest voor.

In het rapport wordt over asbest het volgende geconcludeerd:

Asbest

Op de locatie is zowel op het maaiveld als in de contactzone (0,0 – 0,5 m -mv) visueel geen asbest aangetroffen of analytisch aangetoond. Het indicatieve monster van de beton- en menggranulaathoudende onderlaag bevat tevens geen asbest. Het criterium voor nader onderzoek (50 mg/kg ds) wordt niet overschreden.

en

De hypothese ‘locatie verdacht op het voorkomen van een asbestverontreiniging in de puinhoudende (bodem-)lagen’ is onjuist gebleken. Er is geen asbestverontreiniging aangetoond op de locatie.

Geen letter Spaans toch!!!!!!!

Ook de provincie geloofde de onderzoeksresultaten van  – hoe stelde de wethouder het ook alweer- dit gerenommeerde onderzoeksbureau. Een bureau dat overigens de plank bij het bodemonderzoek op het Haringbuysterrein ook al behoorlijk missloeg.

Het saneringsplan voor het Veld werd goedgekeurd, mede op basis van het gegeven dat het onderzoeksbureau in de bij de saneringsaanvraag behorende formulieren aangaf dat de asbest op het terrein verwaarloosbaar zou zijn (minder dan 100 mg/kg ds)

En dan staan er nu ineens twee oversized containers op het Blekersveld met daarin grote witte zakken met daarop de tekst die bij ieder normaal mens het kippenveleffect teweeg brengt:

“VOORZICHTIG BEVAT ASBEST”

Maar, wellicht nog wel erger, naast die containers grote hopen stuivend zand vermengd met puin.
Niets afgedekt, niets nat gehouden en dat is heel erg vreemd. Asbest bestaat immers uit heel kleine vezeltjes die niet zichtbaar zijn met het blote oog. Het inademen van losse asbestvezels kan longkanker, longvlies-, of buikvlieskanker veroorzaken. Asbest is dus schadelijk als je losse vezels inademt. En die vezels kunnen zich nu dus nu door de wind vrij verspreiden onder de bewoners van het Blekersveld.

Ook een manier om je tegenstander op termijn uit te schakelen, is zeker de gedachte in het witte huis op de heuvel!!!

In ieder geval weer een financieel tegenvallertje voor de gemeente. En kom nu niet met “dat wisten we niet”, want  de stichting Blekersveldgroen heeft hier voldoende voor gewaarschuwd.

Gisteren is een handhavingsverzoek bij de Omgevingsdienst IJmond ingediend. Verzocht is om haar taak als toezichthouder en handhaver waar te maken. Maar dat zal wel weer lastig liggen want:  Er is toch immers geen asbest op het Blekersveld!

 

Wordt vervolgd.