Buurtkinderen maken Blekersveld vrij van zwerfvuil !

Posted on5 Comments

Waar de gemeente zich middels de wethouder duurzaamheid Henk Wijkhuisen, beroept op behoorlijk beheer, door egels en padden tijdig een goed heenkomen te bieden, vragen we ons ten zeerste af waarom dezelfde wethouder deze natuur dan vervuilt achterlaat, na werkzaamheden. Nee meneer Wijkhuisen nu niet roepen dat je het terrein niet meer op mocht vanwege de stillegging door de provincie.  Ttwee weken geleden werden de sloten nog onderhouden met zwaar materieel.

kinderen rapen plastic en zwerfvuil op Blekersveld
Kinderen rapen kilo’s zwerfvuil op Blekersveldgroen

De kinderen van het Blekersveld hebben deze zondag het Blekersveldgroen ontdaan van het  onnatuurlijk vuil, zoals plastic, geïmpregneerd hout, blik en ander afval! Aangezien de snoeiwerkzaamheden van de gemeente, naar eigen zeggen minimaal tot augustus 2021 stil zullen liggen, zou het door de werknemers van het snoeibedrijf achtergelaten en aangewaaid vuil in de komende 8 maanden overgroeid kunnen raken door de rijke natuur. Los van de vraag of er ooit gebouwd mag/gaat worden, hebben de kinderen besloten om nu alvast de onnatuurlijke materialen van het veld te verwijderen en te verzamelen bij de ingang!

verzameld afval achtergebleven van zogenaamde snoeiwerkzaamheden
Kinderen verzamelen plastic op Blekersveld groen

We hopen dat de wethouder over zijn ego heen kan stappen en het verzamelde afval bij de ingang op een milieuverantwoorde manier wil laten ophalen en verwerken.


Update: Het verzamelde afval is inmiddels netjes door de Gemeente Bloemendaal verwijderd (zie HIER)

5 thoughts on “Buurtkinderen maken Blekersveld vrij van zwerfvuil !”