HD: Politiek zet bouwplannen Blekersveld in Overveen door. Geld beschikbaar voor uitwerken plannen en schoonmaken grond

Posted on

Bron: Haarlems Dagblad

Het is nog niet duidelijk wat er gebouwd gaat worden op Blekersveld in Overveen, maar de gemeenteraad stelt nu al 6,5 ton beschikbaar voor de plankosten en het schoonmaken van de vervuilde grond.

Een meerderheid van de gemeenteraad steunde donderdagavond het voorstel van het college om door te gaan met de plannen om sociale woningen te bouwen op het terrein bij Blekersveld. ,,We zijn voor woningbouw op Blekersveld, dus als we plannen willen ontwikkelen, dan moeten er kosten worden gemaakt”, vindt Sacha Kuijs van D66.

Tegenstanders, waaronder de VVD, Hart voor Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal en Zelfstandig Bloemendaal vinden dat het college een enorme gok neemt door nu door te gaan met de plannen, terwijl er veel weerstand is van de omwonenden van het terrein. ,,Het is een geweldige hypotheek op de toekomst. Het is een hoogst onzekere ontwikkeling”, aldus Rolf Harder (VVD).

Het verbaast de tegenstanders dat het college nu al zoveel geld wil uitgeven, terwijl nog niet eens duidelijk is wat er precies op het terrein gebouwd gaat worden. ,,Het hoort toch zo te zijn dat er pas gesaneerd gaat worden, als er een plan is.”

Deze zomer werd duidelijk dat het college in twee fasen woningen wilde bouwen op het terrein. Eerst dertig tijdelijke woningen om zo voldoende onderdak te vinden voor de statushouders die de gemeente moet onderbrengen en later nog eens dertig woningen.

Dat plan is volgens wethouder Susanne De Roy van Zuidewijn van de baan, omdat de werkzaamheden op het terrein op last van de omgevingsdienst zijn stilgelegd. Het schoonmaken van de grond kan op zijn vroegst augustus volgend jaar beginnen. En dat maakt weer dat het plan voor de tijdelijke woningen van de baan is.