Brief Gem. Bloemendaal over Participatie avond

Posted on

Download hier het orgineel

Geachte heer, mevrouw,

Het college van B&W heeft op 17 augustus 2020 het besluit genomen om 60 tijdelijke woningen te plaatsen op locatie Blekersveld in Overveen, waar op zo kort mogelijke termijn 30 woningen worden gebouwd voor de huisvesting van 40 statushouders. Over dit besluit zijn op 26 augustus en 7 september 2020 twee bewonersavonden georganiseerd. In vervolg op deze bewonersavonden, willen wij u uitnodigen om deel te nemen aan het participatietraject rondom de huisvesting van statushouders in flexwoningen op locatie Blekersveld.
In deze brief leest u daar meer over.

Achterstand in de taakstelling huisvesting statushouders
Gemeente Bloemendaal heeft een wettelijke verplichting om dit jaar 68 statushouders een woning te bieden. Omdat Bloemendaal een tekort aan sociale huurwoningen heeft, loopt de gemeente achter op deze taakstelling. De provincie, die toezicht houdt op de uitvoering van de taakstelling, heeft daarom de opdracht gegeven aan de gemeente om voor het eind van het jaar 68 statushouders te huisvesten. 28 statushouders krijgen een woning via de woningcorporaties. Dit betekent dat er voor 40 statushouders tijdelijke woningen moeten worden gerealiseerd.

We vragen inwoners en andere belanghebbenden om mee te denken
De gemeente wil graag inwoners en andere belanghebbenden raadplegen over twee thema’s:
– de inpassing van de eerste 30 woningen, waarbij ook alvast gekeken wordt naar de volgende 30 woningen, die hierop zullen aansluiten, en
– het begeleiden van de integratie van de statushouders.

Online raadplegende sessie op woensdag 28 oktober aanstaande
Op woensdag 28 oktober organiseert de gemeente een aantal online raadplegende sessies. Tijdens deze sessies presenteert de architect een plan met een aantal varianten voor de tijdelijke bouw en de directe omgeving. U kunt een voorkeur geven over de ligging en hoogte van het gebouw, materiaal en kleur gevel, groen, ligging van de toegangsweg en ligging van de parkeerplaatsen. Ook kunt u ideeën of initiatieven aandragen gericht op de integratie van de statushouders en meedenken over de samenstelling en opdracht van een begeleidingscommissie.

De online raadpleging vindt plaats op woensdag 28 oktober op drie tijdstippen:
– Sessie 1 van 15.00 – 16.30 uur
– Sessie 2 van 17.00 – 18.30 uur
– Sessie 3 van 19.00 – 20.30 uur

Aanmelden kan via flexwonen@bloemendaal.nl tot en met 19 oktober 17:00 uur
U kunt zich voor 1 van de drie online sessies aanmelden door een mail te sturen naar flexwonen@bloemendaal.nl waarin u uw naam, adres en telefoonnummer noemt, en het tijdstip van de online sessie waaraan u deel wilt nemen. U ontvangt vervolgens het programma en de link naar de
online bijeenkomst. Per adres kan één persoon deelnemen. U kunt zich aanmelden voor de sessies tot met maandag 19 oktober 17:00 uur.

20 deelnemers per sessie
Aan elke sessie kunnen 20 mensen deelnemen. U wordt ingedeeld op volgorde van binnenkomst vande aanmeldingen. Indien u de 21e aanmelding bent voor een sessie, nemen wij contact met u op. Wijdoen dan onze uiterste best om u een plaats te geven in een andere sessie. In het geval er meer aanmeldingen zijn dan dat er plaats is voor de nu georganiseerde sessies, organiseert de gemeentenog een extra sessie. Deze zal na 28 oktober plaatsvinden en daarover wordt dan opnieuw gecommuniceerd.

Tijdens de online sessies kunt u zich aanmelden voor de begeleidingscommissie
Hoofdvraag die centraal staat tijdens de overleggen van deze begeleidingscommissie, is de integratie van de statushouders en welke rol inwoners en andere belanghebbenden kunnen vervullen. De begeleidingscommissie komt vanaf november bijeen.Derde onderdeel participatie
Daarnaast nodigen de betrokken wethouders een aantal betrokken partijen uit voor gesprekken, zoals
de scholen, buurtvereniging en stichting Blekersveld Groen.

Meer informatie
Meer informatie over de huisvesting van de statushouders vindt u ophttps://www.bloemendaal.nl/projecten/flexwonen. U kunt zich hier ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders van Bloemendaal,
Susanne de Roy van Zuidewijn-Rive
Wethouder Wonen